Claudiu Șular

Consilier

ȘULAR  IGNA – CLAUDIU
Data naşterii 13 februarie 1975
Tel. +40 745 375 134


Studii:

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; Facultatea de Istorie şi Filosofie:

– licenţiat în Istorie, specializare: Istorie contemporană, Istoria doctrinelor și partidelor politice;

– Studii aprofundate postuniversitare, specializare: Istorie orală-Istoria recentă,

 

Expertiză în domeniul

  • educațional, certicată prin activitatea didactică și managerială, prin specializările obținute ca: expert în management educaţional, expert în evaluarea calității în educație, formator, metodist, mediator școlar, mentor pt. învăţământul rural, mentor pt. inserţie profesională,
  • politici publice: certicată prin activitatea civică și specializările obținute ca: mediator, manager de proiect, manager resurse umane, expert achizitii publice, competențe anteprenoriale, etc.

Implicare civică:

  • cadru didactic titular (din 1997-prezent);
  • autor/coordonator al unor articole/cărți de Istorie, didactica istoriei și auxiliare didactice;
  • coordonator O.N.G. (din 2005-prezent) având ca domeniu de activitate: educație, cultură, tineret, sport, protecția mediului, voluntariat, cooperare internațională;
  • inițiator/organizator/promotor al unor acțiuni, evenimente și proiecte culturale, educative, de mediu și sportive;
  • militant activ pentru responsabilitate socială și implicare civică, apărarea statului de drept, susținător al unei democrații participative, antitotalitare și al unui proiect european de țară, centrat pe dezvoltarea durabilă și bunăstare.
Comentarii