Cristina-Ionela IURISNITI
· 44 de ani, Profesor titular limba franceza la Colegiul National A. Mureșanu Bistrița din 2008
· Expert monitorizare in cadrul proiectului ”Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze/ engleze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice”,
· Metodist, membru in Consiliul consultativ, Formator National Ministerul Educației si Cercetării Științifice, București/ ISJBN
· Examinator / corector DELF la Institutul Francez, Cluj Napoca
· Master in Didactica Limbii franceze , managementul formarii la Universitatea Franche- Comté, Centrul de Lingvistica Aplicata, ( CLA ) Besançon Franța
· Master in Comunicare si relații publice la Universitatea Ecologica București
· Licentiata – Facultatea de Litere a Universitatii Babes-Bolyai Grad didactic I , specialitatea Limba si Literatura franceza

Deputat Cristina Iurisniti

 

Curriculum Vitae:


Informaţii personale

E-mail(uri) cristinaiurisniti2001@yahoo.fr, cristinaiurisniti@hotmail.com
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 11.03.1971

Experienţa profesională

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Profesor titular limba franceza , Metodist ISJBN din 2010
Colegiul National A. Mureșanu Bistrița din 1.09 2008
Liceul cu program sportiv Bistrița din 1.09.1994

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare, îndrumare si control , monitorizare, formare
Expert monitorizare in cadrul proiectului ”Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze / engleze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice”,
ID 62771, ID 62665 , 2012-2013
Metodist din 2010 , membru in Consiliul consultativ( 2005)
Formator National (2013)

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Educației si Cercetării Științifice, București/ ISJBN

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învățământ

Funcţia sau postul ocupat

Examinator / corector DELF nivel A1- B2 din 2012, reabilitare in 2014
Institutul Francez, Cluj Napoca

Educaţie şi formare

Perioada

2015 – 2016

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Master in Didactica Limbii franceze , managementul formarii , Nivel Master 2 ( 60 credite )

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Franche- Comté, Centrul de Lingvistica Aplicata, ( CLA ) Besançon Franța, specializare in managementul formarii

Perioada

2010-2012

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Master in Comunicare si relații publice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Ecologica București

Perioada

1989-1994

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

specializare româna-franceza
licentiat in filologie ( 1989-1994)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Babes-Bolyai , Cluj-Napoca,
Facultatea de
Litere
Grad didactic I , specialitatea Limba si Literatura franceza
Sesiunea 2003-2005

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Formare continua :

 • 2015: ISJ-CCD Formare pentru metodiști
 • Formare de formatori nivel național : Profil FLE -Programul franco-român de modernizare a predării-învățării limbii franceze în sistemul de învățământ preuniversitar, 2013 -2014
 • Managementul formarii, participare cu finanțare europeana, in cadrul Programului Comenius de mobilitate pentru formarea continua a cadrelor didactice, iulie 2013, Centrul de Lingvistica Aplicata din Besancon, Franța ( 15 credite )
 • Universitatea din Nantes-CIEP,( Centrul internațional de studii pedagogice) Stage Belc, iulie 2008, in cadrul Programului Tice et Bilingue
 • Nov. 2008-ian.2009, Programul de dezvoltare a competentelor de evaluare pentru bacalaureat DECEE
 • Iulie 2009, Iași, Université du Bilingue, stagiu de formare pentru profesorii din filiera invatamantului bilingv francofon.. organizat de Ambasada Franței si Ministerul Educatiei
 • Martie 2008, 2009, 2010 Bucuresti, Forumul Innover en français organizat de Ambasada Frantei si Ministerul Educatiei
 • februarie 2008 stagiu de formare in TIC ,Bucuresti
 • 25 -26 martie 2006 Bucuresti,Forumul Innover en Francais
 • Universitatea Franche-Comté,CLA Besançon/ Franta,nov-dec.2005 si dec. 2006, stagiu de formare TIC
 • Universitatea din Normandia, Caen-CIEP /Franta, Stage Belc iulie 2002
 • Oct. 2005,Bistrita,CCD-CCF.Cluj-Napoca, Cadrul European de referinta DELF-DALF
 • Strategies modernes d’enseignement et d’utilisation didactique de la chanson francaise dans la classe de FLE.19-20martie2004 In colaborare cu Centrul Cultural Francez -Cluj, IUFM-Besancon.
 • Connaissance et analyse de la presse francaise et son utilisation en classe de FLE, realizat in cooperare cu Centrul Cultural Francez din Cluj si Mission CLEMI -Paris en Roumanie.4-5 mai 2004
 • Curs de formare pentru utilizarea programului informatizat AEL, in scop didactic -mai 2004
 • stagiul de formare nov 2004-ianuarie 2005 organizat de ISJ-CCD , cu tema Proiecte de cooperare europeana
 • Programul de Formare de Formatori -Techniques de classe-Ploiesti,Bucuresti-Brasov 2001-2003,organizat de MEC in colaborare cu Serviciul Cultural Francez de pe langa Ambasada Frantei.
 • Programul de pregatire a cadrelor didactice pe probleme de didactica disciplinelor scolaremai 2000
 • Proiectul de Reforma si Abilitare Curriculara 2000-2001.MEC-CNC-Directia Generala pentru formarea si perfectionarea personalului didactic
 • Stagiu de perfectionare CCD. 29-30 I- 2001
 • Stagiu de perfectionare CCD.sept.-oct.2000
 • Stagiu de formare in franceza intreprinderii,Tg-Mures, 1998

Publicații

Articole disponibile pe site-urile

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*)

Ascultare Citire Participare
la conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă
Ințelegere scrisă

Limba franceză

C2 C2 C2 C2 C2

limba engleză

B1 B1 B1 B1 A2

limba italiană

B1 B1 B1 B1 A2

Competenţe şi abilităţi organizatorice

Initiere, redactare, organizare si coordonare a unor proiecte educationale internationale :
Coordonator proiect educațional :

 1. Liceeni români la școala cetăţeniei europene, 2009
 2. Bistrița-Besancon, regiuni europene pentru tineri eco-europeni activi- oct.2011 (vizita Parlamentului de la Strasbourg)

Coordonator la nivelul scolii proiect de parteneriat scolar european multilateral

 • In întâmpinarea Europei de ieri si de azi, Comenius 2009-2011 ( Franța, Italia, Romania)
  Coordonator Comenius regio CNAM -Liceul Victor Hugo Besancon 2010-2012
 • coordonator tabara de limba franceza, CNAM 2010

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

Competente PC.-Word, Power Point, Internet
Abilitati de utilizare TIC in cadrul orelor de limba straina in urma stagiilor de formare organizate de Ambasada Frantei si Ministerul Educatiei

Competenţe şi aptitudini artistice

Membru in Corul de Camera Apassionata-
Centrul cultural George Cosbuc, Bistrita

Alte competenţe şi aptitudini

Competente in aplicarea conceptelor cheie ale Cadrului de Referință pentru limbile străine (Corector evaluator acreditat DELF nivel A1-B2 pe lângă Institutul Francez din Cluj – Napoca )
-Competente de proiectare, planificare si selectare de conținuturi adecvate formarii , de livrare a conținuturilor sub forma unor activități interactive ( Binom, grup )
-Competente de didactica limbii franceze : metodologii diverse si caracteristici, de la metoda tradițională la metoda comunicativ-acțională.
-Elaborarea, aplicarea si evaluarea unei Unități de acțiune in relație cu nivelele de competenta lingvistica potrivit Cadrului European de Referință.
Capacități de coordonare a activităților de formare: organizatorice , relaționale , de evaluare si de diseminare a rezultatelor formarii

Permis(e) de conducere

Permis de conducere categoria B, 2006