09 nov.

Interpelare adresată Ministerului Fondurilor Europene cu privire la construcția unui drum public în comuna Mărișelu.

Am înaintat, astăzi, o interpelare oficială către Ministerul Fondurilor Europene cu privire la o serie de suspiciuni rezonabile semnalate de către cetățenii comunei Mărișelu, din județul Bistrița-Năsăud, dar și de către mass-media locală, referitoare la construcția unui drum public din fonduri europene de către primarul comunei, Horea Petruț.

            În fapt, cetățenii comunei au sesizat faptul că proiectul construcției drumului în cauză este finanțat din fonduri europene și a fost construit pentru a satisface interesul privat al primarului. În speță, drumul nou asfaltat deservește societatea comercială – fermă zootehnică – pe care o deține familia primarului și care este aflată în satul Domnești, comuna Mărișelu.

            Din punct de vedere juridic, pretinsa situație de fapt se încadrează în dispozițiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

            Prin interpelarea adresată domnului Ioan Marcel Boloș, ministru al Fondurilor Europene, am solicitat următoarele:

            1. Să se dispună o anchetă efectuată de Corpul de control în cadrul unității administrativ-teritoriale Mărișelu, prin care să se verifice cu prioritate situația expusă anterior.

            2. În ipoteza identificării unor acte juridice nelegale, să fie realizate demersurile legale care se impun pentru:

             (i) a sancționa autorul,

             (ii) pentru a recupera potențialul prejudiciu.

            3. Să fie sesizate organele de urmărire penală, în ipoteza în care suspiciunile cu privire la legalitatea construirii unui drum public din fonduri europene în comuna Mărișelu se confirmă, iar faptele săvâșiste au natura juridică a unor fapte penale.

Prof. Cristina Iurișniți,

Deputat USR în Parlamentul României

Comentarii