04 nov.

Elevii din România au dreptul la bursele şcolare

După multe eforturi conjugate, la iniţiativa reprezentanţilor Consiliului Naţional al Elevilor, Legea Educaţiei 1/2011 prevede astăzi obligativitatea tuturor autorităţilor locale de a acorda burse elevilor.

            Astfel, fiecare primărie trebuie să cuprindă în bugetul local cheltuieli având ca destinaţie bursele sociale, bursele de performanţă, bursele de merit şi bursele de studiu.

            Din păcate, în continuare multe dintre autorităţile publice locale nu acordă aceste burse pe considerentul lipsei de resurse financiare. Or, pasivitatea Guvernului şi a ministerelor de resort le permite multor primari din România să încalce legea şi să neglijeze drepturile legitime ale elevilor.

            Să nu uităm că aceste burse se acordă în baza unor criterii clare care îşi propun fie să stimuleze performanţa, fie să recompenseze meritocraţia, fie să-i susţină pe acei elevi care provin din familii vulnerabile.

            Am susţinut constant demersurile pentru modificarea Legii educaţiei în sensul obligării autorităţilor publice locale de a acorda burse, iar acum a venit timpul să monitorizăm respectarea legii. În foarte multe dintre localităţile din România, primarii încă nu îşi respectă aceste obligaţii sau oferă elevilor sume derizorii, disproporţionat de mici faţă de necesităţile şi nevoile acestora.

            Încă de la începutul mandatului de parlamentar am iniţiat o serie de demersuri pentru a-i determina pe primarii din judeţul Bistriţa-Năsăud să îşi execute obligaţiile. Mai mult, am trimis astăzi o întrebare către Ministerul Educaţiei prin care am solicitat informaţii cu privire la numărul elevilor din fiecare judeţ în care se îndeplinesc condiţiile necesare fiecărui tip de bursă.

            Concret, am solicitat ministerului să comunice următoarele:

            a) numărul burselor școlare care s-au acordat la nivelul țării, în anul şcolar 2019-2020, semestrul al II-lea (defalcate pe tipuri de bursă: de merit, de studiu, de performanță, de ajutor social);

            b) cuantumul burselor școlare (defalcate pe tipuri de bursă: de merit, de studiu, de performanță, de ajutor social) în anul şcolar 2019-2020, semestrul al II-lea, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din România;

            c) numărul defalcat al elevilor din România cu mediile în semestrul al II-lea din anul școlar 2019-2020 cuprinse între 8,50-9,00/ 9,00-9,50/ 9,50-10,00.

            În paralel cu demersurile întreprinse pentru determinarea admnistrațiilor publice locale să își achite obligațiile, am reuşit de asemenea să impun o modificare a Codului fiscal, dând posibilitatea astfel operatorilor economici, indiferent de statutul lor juridic, să acorde burse de studiu mult mai eficient tuturor elevilor înscrişi în învăţământul profesional-dual. Bursele acestor elevi vor reprezenta cheltuieli deductibile pentru operatorii economici, deci, vor avea de plătit un impozit pe profit sau pe venit semnificativ mai mic.

Prof. Cristina Iurișniți,

Deputat USR în Parlamentul României

Comentarii