29 oct.

Proiect de modificare a legii 208/2015 privind reprezentarea ambelor sexe pe listele electorale

Prezenta femeilor în poziții de decizie e importantă în orice societate democratică pentru echilibrul pe care îl aduc, pentru o abordare integrată, complementară și necesară.

            Femeile au obținut după discriminări de secole, după proteste și lupte pentru emancipare, respectarea unor drepturi fundamentale precum dreptul la educație academică sau dreptul de a vota la începutul secolului trecut. Totodată, potrivit legii 202/2002, legea egalității de șanse femeile trebuie să aibă dreptul la reprezentare in toate domeniile vietii socio-profesionale, inclusiv în zona politică pe listele electorale. In multe țări europene vorbim despre cote de gen sau despre paritate.

            Să nu uităm că structura populației din România ne spune clar ca femeile reprezintă 51% din populația României! Potrivit structurii populației ele trebuie să fie prezente în zonele de decizie la nivel instituțional, inclusiv în zona politică la nivel local, județean sau național. Recent Parlamentul European a adoptat o rezoluție care prevede clar adoptarea cotelor de gen minime, eliminarea discriminării de gen în privința remunerației , pensiei și a reprezentativității. In Parlamentul României am adoptat recent o hotărâre care prevede respectarea acestor politici publice susținute de Comisia Europeană urmând introducerea lor în legislația românească.

            Astfel, am depus în Parlament modificarea legii 208/2015 pentru ca pe viitor să nu mai existe interpretări ale legii.

            1. După alineatul (2) al articolului 52 se introduce un nou alineat (21), cu următorul cuprins:

            (21) Fiecare partid politic, alianță politică sau alianță electorală constituie listele atât pentru Camera Deputaților cât și pentru Senat, ținând cont de reprezentarea ambelor sexe.

            Articolul inițial 52 (2) din Legea 208/2015 statuează că „Listele de candidați pentru alegerea senatorilor și deputaților trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe, cu excepția listelor care conțin un singur candidat”.

            Textul articolului menționat mai sus, deși creat pentru a asigura reprezentarea persoanelor de gen feminin, a avut ca rezultat crearea unor inegalități în rândul candidaților pe listele pentru Parlament, asta fără să își atingă în mod necesar obiectivul de a asigura o participare mai semnificativă a femeilor la viața politică.

            S-a observat că în anul 2020 au fost admise un număr de 6 liste cu candidați exclusiv de sex masculin (jud. Gorj, Vrancea, Ialomiţa, Mureş, Satu-Mare, Tulcea, Bistriţa-Năsăud), în timp ce în alte județe aceste liste care nu aveau atât bărbați cât și femei (inclusiv doar femei) au fost respinse.

            În jurisprudența sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanța asigurării respectării cerinței de previzibilitate a legii, instituind în acest sens și o serie de repere pe care legiuitorul național trebuie să le aibă în vedere pentru asigurarea acestor exigențe. Astfel, în unele cauze Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că „nu poate fi considerată ca „lege” decât o normă enunțată cu suficientă precizie, pentru a permite individului să-și regleze conduita. Individul trebuie să fie în măsură să prevadă consecințele ce pot decurge dintr-un act determinat”, sens în care „o normă este previzibilă numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în așa fel încât să permită oricărei persoane – care, la nevoie poate apela la consultanță de specialitate – să își corecteze conduita”.

            Prin urmare, algoritmii de selectare a candidaților de către fiecare partid politic, alianță politică sau alianță electorală, trebuie să includă și obligativitatea reprezentării atât a femeilor, cât și a bărbaților pe listele de candidați, respectând principul egalităţii de şanse şi de gen.

            Ne dorim ca fiecare partid politic să sprijine real si nu formal problemele femeilor, ale familiei, de la violență domestică, abuzuri sexuale si trafic cu minori, până la egalitate de șanse și de gen pe liste electorale.

Prof. Cristina Iurișniți,

Deputat USR în Parlamentul României

Comentarii