29 oct.

Legea USR „Fără politică în școli” a fost depusă în Parlament

Unul dintre cele 40 de angajamente ale USR PLUS pentru reformarea României, lansate azi in spatiul public, este „Fără politică în școală”. Încă din 2017 am susținut că în Educație imixtiunea politicului a generat forme fără fond, corupție, rețele de interes și putere, feudalizare și ierarhii în acordarea fondurilor pe criterii politice.

                În aceasta săptămână, o dată cu lansarea programului de guvernare, am redepus legea depolitizării sistemului de învățământ în Parlament. Astfel, la art. 246 am precizat funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de învăţământ, Inspectoratele şcolare și Casa corpului didactic, care sunt incompatibile cu deținerea de funcții de conducere în cadrul unui partid politic la nivel local, județean sau național, pe perioada exercitării lor.

De ce ne dorim depolitizarea sistemului de învățământ?

                Din păcate, la momentul actual, sistemul educațional se confruntă cu o puternică politizare, atât în ceea ce privește funcțiile de conducere din cadrul Inspectoratelor Școlare Județene și al Caselor Corpului Didactic, cât și al unităților de învățământ din   întreaga țară.

                Astfel, ani la rând, învățământul a suferit de pe urma luptelor și intereselor politice, fapt care a periclitat procesul de descentralizare, transparentizare și creștere a calității și competenței managementului educațional. În 2016, concursurile pentru directori și   inspectori au reprezentat un prim pas pentru profesionalizarea funcțiilor de conducere din sistemul de învățământ, însă, în continuare, există opresiune din partea puterii politice în școală, resimțită atât de dascăli, cât și de elevi și părinți. Educația prezintă pentru sfera politică un real interes doar în momentul în care există beneficii electorale directe, neglijând în cea mai mare parte a timpului gestionarea finanțării optime și ainvestițiilor predictibile în infrastructura școlară.

                Mai mult decât atât, s-a dezvoltat un sistem clientelar între administrația publică și unitățile de învățământ, fiind dese cazurile în care doar unele unități școlare beneficiază de fonduri suplimentare, în timp ce alte școli rămân neglijate. Această discriminare generalizată funcționează pe baza unui mecanism politic ce deservește doar instituțiile de învățământ care au aceeași culoare politică, promovând astfel servilismul, lipsa transparenței, lipsa integrității  și a profesionalismului. La celălalt pol, există conduceri de școli care, din frica de a solicita fonduri suplimentare pentru anumite situații de urgență, se resemnează pentru a nu cauza probleme celor care gestionează acele fonduri și care se află pe poziții ierarhic superioare în partid.

                În același timp, consider că lipsa unor pârghii politice va duce la creșterea responsabilității decizionale și la un grad sporit de profesionalizare, decizia instituțională   fiind raportată strict la nevoile și cerințele comunității școlare, nu la interesele altor părți.

                Demersuri legislative pentru depolitizarea învățământului

                Pl-x 278/2019 Interdicția pentru directorii de școli de a deține funcții politice – Legea 1/2011 – Adoptată tacit de Cameră  – raport de respingere la SenatC.Deputaților

                Pl-x 503/2017 Interdicția directorilor, inspectorilor generali de a ocupa funcții politice pe exercitarea mandatului – Legea 1/2011 – Respinsă definitiv C. Deputaților

                Pl-x 233/2019 Limitarea mandatelor rectorilor + alegerea decanilor de către profesori și studenți – Legea 1/2011 – Respinsă definitiv C. Deputaților

                Pl-x 17/2020 Limitarea mandatelor rectorilor + alegerea decanilor de către profesori și studenți – Legea 1/2011 – Adoptat tacit de Camera Deputaților – raport de respingere la Senat 

                Așadar, actuala modificare legislativă își dorește să evidențieze foarte clar faptul că implicarea politică în spațiul educațional nu trebuie să existe, funcțiile de director și inspector școlar general având rolul de a asigura un act educațional de calitate, fundamentat pe valori și principii lipsite deorice interes politic sau de orice altă natură subiectivă.

                Începând cu 2017, am depus patru inițiative de modificare a Legii 1/2011, în sensul depolitizării și revenirii la textul inițial al legii din 2011, text de lege denaturat de guvernele care s-au perindat la putere.

Prof. Cristina Iurișniți,

Deputat USR în Parlamentul României

Comentarii