13 oct.

Primarii trebuie să investească în Educație!

După legea deja adoptată care prevede dotarea școlilor cu echipamente necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor, legea adoptată în Camera Deputaților prin care primarii sunt obligați să asigure conexiune la Internet în școli, de acum primarii vor avea cadrul legislativ necesar pentru a asigura finanțarea activităților din programele „Școală după școală”.

            Astfel, autoritățile  locale trebuie să susțină financiar cadrele didactice. Contextul pandemiei de COVID-19 ne-a demonstrat cât de importantă este descentralizarea deciziei în învățământ și cât de important este ca fiecare comunitate locală să își înțeleagă propriile nevoi care să nu mai fie ,,dictate” și uniformizate de la centru.

            În această situație, autoritățile locale trebuie să aibă dreptul să susțină plata cheltuielilor cu profesorii care doresc să se implice în programul ,,Școală după școală”. Dacă până acum finanțarea salariilor era un atribut exclusiv al Ministerului Educației, îmi propun să modific Legea Educației și să permit și autorităților locale ca, în măsura posibilităților, să sprijine salarizarea cadrelor didactice implicate în programul ,,Școală după școală”.

            De ce?
            1. Pentru că doar autoritățile locale cunosc situația reală de la nivelul comunității și pot răspunde mult mai rapid nevoilor școlilor.
            2. Programul ,,Școală după școală” poate reprezenta o alternativă foarte bună pentru părinții care, din pricina ocupațiilor lor, nu își permit să stea cu copiii imediat după terminarea orelor de curs. Așadar, este obligația morală a autorităților locale să sprijine extinderea acestui program de tip after school, care să vină în ajutorul părinților și al elevilor.
            3. Doar prin astfel de demersuri, se vor pune bazele autonomiei locale și ale dezvoltării comunităților locale în acord cu particularitățile și nevoile lor.

            În acest sens, am înaintat către Parlament un proiect de lege care să vină în întâmpinarea acestor nevoi, prin care se modifică și se completează Legea educației naționale nr.1/2011, după cum urmează:

            După alineatul (2) al articolului 105 se introduce un nou alineat (21), cu următorul cuprins:

            1. << (21) Prin excepție de la art. 105 alin. (1) și art. 105 alin. (2) lit. l, autoritățile publice locale pot asigura, din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, finanțarea cheltuielilor pentru salarizarea cadrelor didactice calificate din  cadrul programelor de tip ,,Școală după școală”.  >>

            2. << Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea educației naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prevederile prezentei legi ar trebui să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021. >>

            Prin prezenta modificare legislativă, se conferă posibilitatea autorităților publice locale de a cuprinde în bugetele publice locale o destinație nouă de cheltuieli reprezentate de plata salariilor cadrelor didactice calificate, cuprinse în  programe de tip „after school” (Școală după școală), definit de art. 58 alin. (2) și Legea Educației Naționale 1/2011 ca fiind un program care oferă activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială.

Prof. Cristina Iurișniți,

Deputat USR în Parlamentul României

Comentarii