10 oct.

Amendamente la legea privind decontarea chiriei în perioada stării de alertă

În cursul acestei săptămâni am depus la Camera Deputaților trei amendamente importante la Proiectul de Lege privind acordarea unei alocaţii de sprijin (Pl-x 513/2020) în vederea achitării chiriei în cazul persoanelor şi familiilor cu risc de vulnerabilitate socială ridicat, aflat în circuitul parlamentar de dezbatere și adoptare.

                Amendamentele înaintate în Parlament prevăd ca alocația de sprijin în vederea achitării chiriei să se acorde pe întreaga perioadă a stării de alertă precum și trei luni după încetarea acesteia din urmă, în condițiile în care contractul de închiriere aflat în derulare rămâne valabil și locatarii îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

                De asemenea, în cazul în care starea de alertă nu acoperă integral perioada de 30-31 de zile, aferentă unei luni calendaristice, alocația de sprijin în vederea achitării chiriei se va acorda fracționat pentru respectiva luna, proporțional cu perioada în care a fost decretată starea de alertă, raportat la numărul de zile al acelei luni.

                Modificările se impun datorită principiului neretroactivității legii. Mai exact, legea nouă nu poate genera efecte juridice noi prin raportare la o situație juridică născută și stinsă anterior intrării în vigoare a acesteia, cum este starea de urgență la care face referire textul inițial al legii. Starea de urgență a încetat la data de 15 mai 2020, în schimb, imediat ulterior stării de urgență s-a instituit starea de alertă, care a fost prelungită prin Hotărâre de Guvern și după data de 15 septembrie 2020.

                Ultimul amendament depus se referă la necesitatea ugentării aplicării legii, inclusiv prin elaborarea normelor metodologice de punere în aplicare, în termen de maxim cinci zile de la data intrării ei în vigoare.

Prof. Cristina Iurișniți,

Deputat USR în Parlamentul României

Comentarii