08 mai

Copiii din România au dreptul la o viaţă mai bună

Pe durata pandemiei coronavirus, preşedinta Comisiei pentru egalitatea pentru femei şi bărbaţi, deputata USR Cristina Iurişniţi consideră cu atât mai necesare eforturile legislative pentru îmbunătăţirea situaţiei grupurilor vulnerabile, în special copiii.

            Măsurile luate peste tot în lume şi în România pentru limitarea riscului de infectare – mă refer la închiderea şcolilor, izolarea la domiciliu etc. adâncesc inegalitatea socială şi produc efecte serioase asupra psihicului copiilor. De aceea, în calitate de preşedintă a Comisiei pentru egalitatea de şanse este de datoria mea să propun modificări legislative care să contribuie la rezolvarea acelor aspecte ce influenţează negativ dezvoltarea copiilor pe termen scurt, mediu şi lung.

            Nu este prima dată când propun amendarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor, ce transpune prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată de România încă din 1990. Realitatea românească în ceea ce priveşte aplicarea acestor drepturi este însă alta – rata crescută a abandonului şcolar, mamele minore, cei 40% de copii aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială, peste 50.000 de copii care aşteaptă şansa la o familie în sistemul de stat sau cei cu părinţi plecaţi în străinătate – sunt numai câteva dintre situaţiile tragice amintite de Cristina Iurişniţi.

            În urma consultărilor cu reprezentanţi ai societăţii civile şi specialişti din domeniu, am identificat o serie de măsuri ce ar contribui la îmbunătăţirea situaţiei copiilor din România, prin modificarea legislaţiei şi implicarea autorităţilor locale, a cadrelor didactice şi a părinţilor.

            Amendamentele depuse alături de colegii mei jurişti se referă la obligativitatea statului prin autorităţile de resort de a dezvolta programe de educaţie pentru igienă şi nutriţie, pentru o mai bună informare şi implicit, o stare de sănătate mai bună a copiilor români, afectaţi în procent foarte mare de obezitate şi afecţiuni asociate. De asemenea, am introdus completări referitoare la prevenirea şi combaterea fenomenelor de bullying şi cyberbullying; conform studiilor efectuate de Salvaţi Copiii, 73% dintre copiii români afirmă că au fost martorii unei situaţii de bullying în mediu şcolar, în timp ce 1 din 2 copii între 12 şi 17 ani au fost victime ale diverselor tipuri de hărţuire online.

Totodată, am propus introducerea obligaţiei părinţilor care pleacă la muncă în străinătate să notifice de îndată despre această intenţie serviciul public de asistenţă socială şi nu în termen de 40 de zile, cum este în prezent, eliminând, în acelaşi timp, sancţionarea contravenţională asociată.

Prof. Cristina Iurișniți,

Deputat USR în Parlamentul României

Comentarii