07 mai

În ceasul al 12-lea, criza de sanatate publică generată de Coronavirus pune în mişcare digitalizarea sistemului de învăţământ românesc

Art. 70 din lege prevede că statul, prin Ministerul Educaţiei, este obligat să înfiinţeze Biblioteca Şcolară Virtuală şi Platforma şcolară de e-learning, care includ programe şcolare, exemple de lecţii pentru toate temele din programele şcolare, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare. Dacă în ultimii  9 ani, guvernele care s-au perindat pe la putere  statul ar fi respectat această obligaţie, la momentul de faţă, unităţile de învăţământ ar fi utilizat această platforma digitală, inclusiv catalogul online care incă nu există, pentru a permite accesul profesorilor şi elevilor la instrumente digitale în timpul sau în afara programului educaţional ori pentru cei care, din motive de sănătate, temporar nu pot frecventa şcoala.

            ,,Iată cum, degeaba avem un cadru legal predictibil şi corect elaborat, atâta timp cât instituţiile statului nu îşi respectă obligaţia de a pune în aplicare legea. Astăzi, dacă foștii  guvernanti PSD și  în prezent Ministerul Educaţiei îşi făceau datoria, copiii noştri, dar şi profesorii, ar fi putut interacţiona mult mai eficient în mediul online. Cu alte cuvinte, actul educaţional s-ar fi putut desfăşura normal, prin intermediul unei platforme cadru pentru învăţare-predare -evaluare în mediul online”, a precizat Cristina Iurişniţi, deputat USR.

            După 6 saptamani de suspendare a cursurilor, MEC a aflat cu întârziere că sunt 250 de mii de copii fără acces la învățarea online și a pus în dezbatere un HG care prevede o finantare de 150 milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului.

            În acest context limită al unei crize de sănătate publică la nivel mondial, USR atrage ferm atentia Guvernului Orban şi ministrului Anisie asupra următoarelor puncte:

            1. Respectarea art 70 din LEN 1/ 2011 şi finalizarea de urgență a platformei e-learning  unice, a bibliotecii virtuale si a catalogului online, adaptate activităţilor de predare-învăţare-evaluare din mediul on-line.

            2. Modificarea de urgenţă a cadrului legislativ în privinţarecunoaşterii muncii la distanţă, a telemunicii la nivelul activităţii didactice si de cercetare.

            În acest context conconsiderăm că  este inacceptabil ca singura probă de competenţe digitale la concursul de inspectori şcolari  generali  este cea de trimitere a unui email. Am cerut public ministrului Anisie să modifice metodologia de examen! Tot public, în cadrul audierilor miniștrilor a afirmat că metodologia se va corecta! Se pare că există niște mize absolut inadmisibile  si de neînțeles  în zona competențelor digitale pe care un inspector școlar general trebuie să le dețină. Trimiterea unui mail, punctată cu 1,5p/ 10 p este absolut de neconceput la acest nivel! 

            În calitate de profesor și  membră a Comisiei de învățământ, solicit de urgență modificarea acestei metodologii care menține managerii educaționali într-o zonă de competențe sub nivelul unui elev de gimnaziu.

            3. Organizarea de sesiuni de informare, lecţii online cu interacţiuneşi feedback pe teme de igienă, educaţie pentru sănătate de către profesorii de biologie şi profesorii diriginţi, conform legii  45/2020 promulgatăn aprilie 2020.

            Totodată, în încercarea de a compensa lipsurile din sistem şi de a răspunde prompt crizei, am solicitat MEC organizarea de lecţii interactive tip Teleșcoală  pentru respectarea modificării Legii 272/2004 pe care USR a iniţiat-o în Parlament privind promovarea drepturilor copilului. Astfel, Ministerul Educaţieişi inspectoratele şcolarejudeţene în parteneriat cu Direcţiile de sănătate publică trebuie să  initiezelecţii online, precum şi campanii in mass- media de promovare a educaţiei pentru sănătate pe perioada Covid si post Covid.

            4. Un calendar pe termen scurt, mediu şi lung care să vizeze programe de mentorat digital, instruiri obligatorii şi gratuite pentru toate cadrele didactice cu scopul dezvoltării competenţelor digitale pentru ca aceştia sa fie capabili ulterior să utilizeze noile tehnologii în mod curent în activităţile didactice.

            5. Dotarea de urgenţă a tuturor şcolilor cu echipamente digitale în baza unei analize de nevoi de  către  autoritățile  locale care sunt responsabile conform  legii de dotarea și administrarea unităților  de învățământ.

            6. Susținerea  reluării activităților didactice în grădinițele particulare acreditate, centre educaționale  pentru copiii personalului medical, personalului MAI, al celor care luptă in prima linie cu virusul Covid-19. Sunt părinți care au nevoie de sprijin, familii monoparentale,  categorii care au au fost uitate încă de la începutul acestei crize sanitare.


            USR pregătește în Parlament o propunere de criză, tranzitorie pe perioada suspendării cursurilor și care să acopere această nevoie la solicitarea părinților dar și a mediului privat educational, grădinițe particulare acreditate, centre educaționale care ar putea organiza activități cu grupuri restrânse, de 3-5 copii, respectând toate măsurile de siguranță sanitară si bineînțeles cu acordul scris al părintelui.

            Educația trebuie să continue cu accent pus pe educația  pentru sănătate, respectarea regulilor de igienă personală și formarea de comportamente reflex pentru toţi elevii din România, în spiritul egalităţii de şanse.

Prof. Cristina Iurișniți,

Deputat USR în Parlamentul României

Membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

Președinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați

Comentarii