22 mart.

Coronavirusul pune în mișcare digitalizarea sistemului de învățământ românesc

Doamna deputat Cristina Iurișniți (USR) atrage atenția că timp de peste 9 ani Legea Educației Naționale 1/2011 nu s-a aplicat în sensul digitalizării sistemului de învățământ.

Solicit ferm Ministerului Educatiei, ca după  9 ani să se  respecte  legea cadru  LEN 1/ 2011.

 Art. 70 din lege prevede că statul, prin Ministerul Educației, este obligat să înfiinţeze Biblioteca Şcolară Virtuală şi Platforma şcolară de e-learning, care includ programe şcolare, exemple de lecţii pentru toate temele din programele şcolare, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare. Dacă statul și-ar fi respectat această obligație, la momentul de față,  unităţile de învăţământ ar fi utilizat această platforma digitală de învățare   pentru a permite accesul profesorilor și elevilor în timpul sau în afara programului educațional  ori pentru cei care, din motive de sănătate, temporar nu pot frecventa şcoala.

,,Iată cum, degeaba avem un cadru legal predictibil și corect elaborat, atâta timp cât instituțiile statului nu își respectă obligația de a respecta legea și de a o pune în aplicare. Astăzi, dacă Ministerul Educației își făcea datoria,  copiii noștri, dar și profesorii ar fi putut interacționa mult mai eficient în mediul online. Cu alte cuvinte, actul educațional s-ar fi putut desfășura normal, prin intermediul unei platforme cadru pentru învățare-predare -evaluare în mediul  online.” – Cristina Iurișniți, deputat USR.

Mai mult, la momentul de față, în conformitate cu Decretul prezidențial care instituie starea de urgență si pe care tocmai l-am votat, cursurile din învățământ sunt suspendate, dar acest fapt nu trebuie să presupună și stoparea învățării.  Ministerul Educației susține că învățarea trebuie să continue în mediul online; organizează  în  prezent sesiuni de formare pebtru dezvoltarea competențelor digitale  pentru profesori prin programul CRED finanțat din fonduri europene, dar oare câți dintre copiii din România și câte unități școlare au posibilitatea să își desfășoare activitatea în mediul online?

,,Să nu uităm că elevii din școlile sărace  din mediul rural nu dispun de condițiile oportune pentru a desfășura cursurile în mediul online. Ce măsuri a luat Ministerul Educației?

Subfinanțarea cronică din partea statului nu face altceva decât să adâncească discrepanțele sociale dintre mediul rural și urban, or acest lucru nu poate fi tolerat la infinit !

 Riscul evident este cel  de a mări nu doar  numărul analfabeților funcțional ci și pe cel al analfabeților digital.

Totodată, în încercarea de a compensa lipsurile din sistem și de a răspunde prompt crizei am solicitat MEC organizarea de lecții online pentru respectarea modificării  Legii 272/2004 pe care am inițiat-o în Parlament  privind promovarea drepturilor copilului în sensul de cere Ministerului Educației și inspectoratele școlare județene în  parteneriat cu  Direcțiile de sănătate  publică să desfășoare lecții și  campanii de promovare a educației pentru sănătate.

De asemenea,  este esențial  că mai ales în această perioadă, mesajele informaționale cu privire la #igienă și  #prevenție  să ajungă la toți elevii din România, în  spiritul egalității de șanse.

Mai mult, se impune dotarea obligatorie, în cel mai scurt timp, a tuturor  școlilor cu echipamente digitale în baza unei analize de nevoi, tablete pentru elevii vulnerabili din medii defavorizate, după  modelul Programului social Bani de liceu.

In acest context limită al unei crize de sănătate  publică la nivel mondial, USR solicită ferm  Guvernului Orban și  Ministrului Anisie:

1.  Respectarea art 70 din LEN 1/ 2011 și  crearea unei platforme e-learning a MEC, adaptată activităților de predare-învățare-evaluare din mediul online.

2. Modificarea de urgență a cadrului legislativ în  privința recunoașterii muncii la distanță, a telemunicii la nivelul activității didactice si de cercetare.

2. Organizarea de sesiuni  de informare, lecții  online cu interacțiune și  feedback  pe teme de igienă , educație pentru sănătate  de către profesorii de biologie și profesorii diriginți.

3. Un calendar pe termen scurt, mediu și lung care să vizeze  programe de mentorat digital, instruiri  obligatorii și gratuite pentru toate cadrele didactice cu scopul dezvoltării competențelor digitale pentru ca aceștia sa fie capabili ulterior să utilizeze noile tehnologii în mod curent în  activitățile didactice. 

4. Dotarea de urgență   a tuturor  școlilor cu echipamente digitale în  baza unei analize de nevoi; dotarea exclusiv a  elevilor din medii defavorizate cu tablete + abonament Internet, după  modelul programului social „Bani de liceu”, pentru a încuraja învățarea digitală, dezvoltarea autonomiei elevilor, a celor 8 competențe  cheie agreate la nivel european, în  special a competenței de a învăța să înveți prin accesarea resurselor digitale.

5. Deblocarea  proiectelor europene de formare profesională  a capitalului uman (POCU) prin validarea organizării  de cursuri online, aprobarea  organizării  de către furnizorii de formare de examene/ evaluări finale prin mijloace electronice, la distanță. 

Comentarii