18 mart.

Obligațiile ce le revin Inspectoratelor Școlare Județene și unităților de învățământ în contextul modificării şi completării Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

În contextul crizei de sănătate publică și a stării de urgență decretată la nivel național generată de coronavirus (Covid-19) se impun o serie de măsuri urgente care să garanteze siguranța și corecta informare a tuturor elevilor din sistemul preuniversitar.

Mai mult, ținând cont de faptul că Parlamentul a adoptat în data de 10.03.2020 inițiativa legislativă pl-x 119 din 2019 pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (în continuare Legea 272), solicit  Ministerului Educației Naționale, Inspectoratelor Școlare Județene din țară să ia act de adoptarea  legii și să demareze măsurile necesare de aplicare a acesteia.

Art. 46 alin. (3) din Legea 272 a fost modificat în sensul în care sfera autorităților obligate să acționeze în condițiile art. 46 va cuprinde și autoritățile centrale și locale, precum și instituțiile publice centrale sau locale din domeniul învățământului. Cu alte cuvinte, Ministerului Educației, precum și tuturor autorităților publice centrale subordonate acestuia, Inspectoratelor Școlare Județene, unităților de învățământ le revin următoarele obligații (cu modificările și completările de la lit. i) și lit. j adoptate prin aceeași lege):

a)reducerea mortalităţii infantile;

b)asigurarea şi dezvoltarea serviciilor medicale primare şi comunitare;

c)prevenirea malnutriţiei şi a îmbolnăvirilor;

d)asigurarea serviciilor medicale pentru gravide în perioada pre- şi postnatală, indiferent dacă acestea au sau nu au calitatea de persoană asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

e)informarea părinţilor şi a copiilor cu privire la sănătatea şi alimentaţia copilului, inclusiv cu privire la avantajele alăptării, igienei şi salubrităţii mediului înconjurător;

f)dezvoltarea de acţiuni şi programe pentru ocrotirea sănătăţii şi de prevenire a bolilor, de asistenţă a părinţilor şi de educaţie, precum şi de servicii în materie de planificare familială;

g)verificarea periodică a tratamentului copiilor care au fost plasaţi pentru a primi îngrijire, protecţie sau tratament;

h)asigurarea confidenţialităţii consultanţei medicale acordate la solicitarea copilului;

i)derularea sistematică, cel puțin o dată pe semestru, în unităţile şcolare de programe de educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor.

j) derularea sistematică, cel puțin o dată pe semestru, în unitățile școlare, de programe de educație pentru sănătate, inclusiv pentru dezvoltarea capacităților psiho-emoționale, a competențelor sociale și interpersonale.

În acest sens, toate instituțiile publice din România care au atribuții in domeniul sănătății publice cât  și în domeniul educației vor avea obligațiile legale de la art. 46 în sensul depunerii tuturor diligențelor pentru a garanta respectarea legii. 

Cristina-Ionela Iurișniți – Deputat USR de Bistrița-Năsăud 

Comentarii