03 feb.

Cazul de la Ditrău, un nou semnal de alarmă

”Din păcate, situația de la Ditrău nu este una surprinzătoare într-o Românie încă puternic afectată de discriminare; astfel de cazuri se vor repeta cu siguranță dacă nu conștientizăm nici acum că este nevoie de un răspuns ferm și de măsuri concrete din partea statului român”, consideră președinta Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a Camerei Deputaților, deputata USR Cristina Iurişniţi.

            ”De la debutul mandatului meu, am militat pentru respectarea tuturor drepturilor fundamentale. Însă deşi principiul egalităţii de şanse este înscris în esenţa Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, în tratatele europene și alte documente la care țara noastră este semnatară, în Constituţie şi în legislaţia în vigoare, din păcate, realitatea este alta”, subliniază în mesajul său Cristina Iurişniţi.

”În calitate de preşedintă a Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor, este de datoria mea să subliniez că în continuare România este codaşă la acest capitol în rândul statelor membre UE, iar cei din grupurile vulnerabile (femei, copii, persoane în vârstă, minorități etnice, religioase, sexuale etc.) sunt afectați zilnic de discriminare, sub toate formele sale”, adaugă deputata USR.

”Cu atât mai grav, unii politicieni amplifică și promovează atitudini și comportamente discriminatoare prin declarații și fapte iresponsabile, iar adesea autoritățile nu își fac treaba pentru a pedepsi exemplar, conform legislației astfel de derapaje”, amintește președinta Comisiei, care a sesizat Avocatul Poporului și CNCD în repetate rânduri cu privire la astfel de situații.

            ”Totodată, ignorarea la nivel decizional și politic a cetățenilor, mai ales a celor mai vulnerabili, și slaba preocupare la nivel real, inclusiv prin alocări bugetare pentru prevenirea și combaterea discriminării constituie – o spun cu regret – o constantă a ultimilor 30 de ani în România”, punctează Cristina Iurișniți în mesajul său.

”Salut reacția promptă a instituțiilor de resort – CNCD, Avocatul Poporului, ITM – în acest caz, însă nu este suficient; este urgentă nevoie de măsuri de prevenire, pentru că aceste comunități în care discriminarea este regula nu sunt deloc izolate în România”, atrage atenția președinta Comisiei pentru egalitatea de șanse.

”Ignorați de autorități cu excepția anilor electorali, cetățenii sunt prizonierii unor comportamente discriminatoare cu potențial profund distructiv, care pot genera chiar conflicte cu violență. Este un efect cumulat al nesiguranței, sărăciei și ignoranței, iar cei care au deținut puterea în ultimii 30 de ani sunt direct vinovați de această situație”, consideră Cristina Iurișniți.

”De aceea, insist asupra necesității unor politici educaţionale antidiscriminare care să promoveze constant şi eficient egalitatea de şanse încă de pe băncile şcolii. În calitate de profesoară nu voi înceta să susţin revizuirea urgentă a manualelor şcolare şi eliminarea stereotipurilor de gen și etnice, precum și îmbunătăţirea infrastructurii şcolare şi reducerea diferenţelor sociale în accesarea educaţiei. Doar aceste măsuri, dublate de investiții în infrastructură și politici publice concret îndreptate către prevenirea și combaterea discriminării vor asigura funcţionarea societăţii româneşti într-un viitor cu provocări din ce în ce mai variate. Să nu uităm că bunăstarea nu poate fi garantată în lipsa egalității de șanse și a justiției sociale”, a conchis președinta Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a Camerei Deputaților, deputata USR Cristina Iurişniţi.

 Președinta Comisiei pentru egalitate de șanse  

Cristina Iurișniți,

Deputat USR

Comentarii