21 dec.

Siguranța și bunăstarea copiilor noștri trebuie sa fie prioritatea oricărei societăți responsabile.

Siguranța și bunăstarea  copiilor noștri trebuie sa fie prioritatea oricărei societăți responsabile.

Am adus în atenția  ministrului educației atât  în cadrul unei întâlniri de lucru cât  și printr-o întrebare parlamentară  problema tergiversată de către IȘJ BN, a  copiilor de la Grădinița Academia Ștrumfilor din Bistrița, unde deși demersurile și investițiile în grija și siguranța copiilor sunt exemplare, grădinița beneficiind de autorizarea specifică, întârzierea emiterii unui ordin de ministru și birocrația exagerată din sistem, determină reprezentanții IȘJBN să refuze înscrierea unității private de învățământ în rețeaua unităților școlare, situație care determină la rândul său alte consecințe.

INTERPELARE

Adresată: Doamnei Monica Cristina ANISIE, Ministrul Educației Naționale

De către doamna deputat: Cristina IURIŞNIŢI

Grupul parlamentar: Uniunea Salvaţi România

Obiectul întrebării: Întârzierea eliberării O.M. privind autorizarea de funcționare provizorie, de acreditare și de evaluare externă periodică a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare, evaluate de către ARACIP pe parcursul anului 2019

 Stimată Doamnă Ministru,

În vederea obținerii autorizării de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, sau evaluării externe periodice, mai multe persoane juridice, publice sau private, interesate în furnizarea de educație au depus la ARACIP documentația necesară, mai mult au fost îndeplinite Procedurile în vederea autorizării de funcționare provizorie, a acreditării, respectiv în vederea evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005, cu modificările ulterioare. Cu toate acestea, unitățile de învățământ evaluate pe parcursul anului 2019 nu au primit, nici până la această dată Ordinul de Ministru care să le confere statutul juridic necesar includerii lor în rețeaua școlară, conform legislației specifice

Prin urmare vă adresez rugămintea de a urgenta rezolvarea acestei situații, în sensul deblocării stării de fapt existente, prin întârzierea emiterii O.M. privind autorizarea de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, sau evaluării externe periodice a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare, care au parcurs procedura de evaluare ARACIP.

Vă supun atenției, în acest sens, situația unei grădinițe particulare din municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, Grădinița privată cu Program Prelungit “Academia Ștrumfilor”.

Vă solicit respectuos un răspuns scris.

Cu stimă,

Deputat, Cristina IURIŞNIŢI

Intrebare pentru Ministrul Educatiei Nationale

Solicitarea Gradinitei Academia Strumfilor

Comentarii