17 dec.

Comunicat de presă din partea Comisie pentru egalitate de șanse din Camera Deputaților

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din cadrul Camerei Deputaților s-a reunit în ședință ordinară în data de 17 decembrie 2019, de la ora 14:00. Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Cristina-Ionela Iurişniţi, care a declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi.

            Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați au dezbătut 16 inițiative legislative propuse spre avizare. Membrii Comisiei au examinat inițiativele legislative și punctele de vedere transmise, iar în urma discuțiilor, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a hotărât, cu majoritate de voturi, următoarele:

 1. Aviz favorabil pentru PLx 468/2019 – Propunere legislativă privind instituirea sistemului „Alertă Copil”;
 2. Aviz favorabil pentru PLx 355/2019 – Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 3. Aviz favorabil pentru PLx 554/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996;
 4. Aviz favorabil pentru PLx 570/2019 – Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;
 5. Aviz favorabil pentru PLx 363/2019 – Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;
 6. Aviz nefavorabil pentru PLx 352/2019 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare;
 7. Aviz nefavorabil pentru PLx 353/2019 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern;
 8. Aviz favorabil pentru PLx 417/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare;
 9. Aviz nefavorabil pentru PLx 450/2019 – Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 10. Aviz favorabil pentru PLx 576/2019 – Proiect de Lege privind programul naţional „Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenţi”;
 11. Aviz favorabil pentru PLx 621/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Aviz nefavorabil pentru PLx 516/2019 – Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 13. Aviz favorabil pentru PLx 577/2019 – Proiect de Lege privind acordarea unor vouchere destinate părinţilor care au nevoie de servicii de asistenţă şi îngrijire pentru copii
 14. Aviz favorabil pentru PLx 569/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 15. Aviz favorabil pentru PLx 590/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 16. Aviz favorabil pentru PLx 591/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

            Preşedinta Comisiei pentru egalitatea pentru femei şi bărbaţi, deputata USR Cristina Iurişniţi consideră că încurajarea oricărei inițiative legislative cu prevederi favorabile grupurilor vulnerabile constituie un apel la respect și demnitate pentru toți cetățenii României. „Un exemplu este Plx 569/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la care sunt și semnatară alături de alți colegi membri în Comisie. Pe lângă suferinţele cauzate de afecţiunile ce îi vulnerabilizează, în țara noastră persoanele cu dizabilităţi sunt private zilnic de multe dintre drepturile fundamentale prin lipsa infrastructurii adecvate, o incluziune scăzută în învăţământ şi pe piaţa muncii, indemnizaţii modice, sprijin instituţional redus şi absenţa personalului care să acorde asistență specializată etc.”, atrage atenția Cristina Iurişniţi. ”Alături de colegii mei parlamentari şi membri ai comisiei de resort ne manifestă solidaritatea față de persoanele cu dizabilități și dreptul lor la respect, recunoaştere şi fericire, pe toate căile care ne stau la dispoziţie – în acest caz, un aviz favorabil pentru respectiva inițiativă legislativă”, a mai declarat preşedinta Comisiei.

PREŞEDINTE

CRISTINA-IONELA IURIŞNIŢI

Comentarii