28 nov.

28 NOIEMBRIE – CELEBRAREA ZILEI INTERNAȚIONALE A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZĂ

La inițiativa Federației Internaționale a Profesorilor de limba franceză, a  OIF, AUF, RFI, începând cu anul 2019 , Francofonii și francofilii de pe cele 5 continente vor sărbători în data  de 28 noiembrie Ziua internațională a profesorului de limba franceză. 
În acest context, la inițiativa deputatului Profesor Cristina Iurisniti,  Delegația Parlamentului României la Adunarea  Parlamentară a Francofoniei, a transmis un mesaj salut și de solidaritate adresat  cu ocazia Zilei Internationale a Profesorului de limba franceză.

MESAJUL MEMBRILOR DELEGAȚIEI PARLAMENTULUI ROMÂNIEI LA  ADUNAREA PARLAMENTARĂ A FRANCOFONIEI CU OCAZIA PRIMEI EDIȚII A ZILEI INTERNAȚIONALE A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZĂ

”Noi, membrii Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei (APF), salutăm celebrarea Zilei Internaționale a Profesorilor de Limba Franceză în data de 28 noiembrie.

Această primă ediție a Zilei Internaționale a Profesorilor de Limba Franceză este organizată de Federația Internațională a Profesorilor de Franceză – FIPF, care împlineşte 50 de ani de existenţă în 2019. FIPF este un actor important al Francofoniei, aflat în slujba comunității internaționale a profesorilor de franceză.

Profesorii de franceză reprezintă inima întregii Francofonii, fiind primii care ghidează elevii înspre magnifica lume francofonă. Trebuie felicitaţi, încurajaţi şi susţinuţi în munca lor extraordinară care ne garantează perenitatea valorilor şi consolidarea spațiului francofon. Sunt necesare eforturi comune pentru a fructifica pe deplin potenţialul oferit de această profesie, prin activități și evenimente menite să creeze legături și solidaritate.

Reamintim rezoluția Adunării Parlamentare a Francofoniei privitoare la susținerea asociațiilor profesorilor de limba franceză și a FIPF, adoptată în cadrul sesiunii plenare de la Luxemburg (8-11 iulie 2017).

Această Rezoluție subliniază „că asociațiile profesorilor de franceză şi federația lor internațională, Federația Internațională a Profesorilor de Franceză, sunt actori esențiali ai dezvoltării învățământului francofon pe plan internațional” și invită „parlamentele membre ale Adunării Parlamentare a Francofoniei să consulte și să susțină asociațiile profesorilor de franceză din ţările lor și FIPF în problematica referitoare la limba franceză, la predarea acesteia, precum și la statutul profesorilor”.

 APF recomandă, în egală măsură, „guvernelor din spațiul francofon să acorde sprijin şi ajutor financiar direct asociațiilor profesorilor de franceză şi FIPF şi să susţină activităţile acestora”.

Noi, parlamentarii români membri ai APF, ne exprimăm dorința de a consolida cooperarea dintre toţi actorii francofoni la nivel național, european și mondial.

Vive les professeurs de langue française de tout le monde! Vive la Francophonie!”

Simona BUCURA-OPRESCU

Deputat, Președinta Delegației Parlamentului României la APF   

Sorin Mihai CÎMPEANU

Deputat, Membru al Delegației Parlamentului României la APF

Președintele Agenției Universitare a Francofoniei

Constantin CODREANU

Deputat, Membru al Delegației Parlamentului României la APF

Virginel IORDACHE

Senator, Membru al Delegației Parlamentului României la APF

Cristina-Ionela IURIŞNIŢI

Deputat, Membră a Delegației Parlamentului României la APF

Profesoară de limbă franceză

Luminiţa-Maria JIVAN

Deputat, Membră a Delegației Parlamentului României la APF

Ştefan MUŞOIU     

Deputat, Membru al Delegației Parlamentului României la APF

Cătălin Dumitru TOMA

Senator, Membru al Delegației Parlamentului României la APFComentarii