08 nov.

ÎNTREBARE Adresată: Doamnei Monica Cristina ANISIE, Ministrul Educației Naționale

ÎNTREBARE

Adresată: Doamnei Monica Cristina ANISIE, Ministrul Educației Naționale

De către doamna deputat: Cristina IURIŞNIŢI

Grupul parlamentar: Uniunea Salvaţi România

Obiectul întrebării: Soluții urgente pentru sistemul de învățământ

Stimată Doamnă Ministru,

Guvernarea PSD-ALDE din ultimii doi ani și jumătate a generat o serie de disfuncționalități majore în învățământ cu privire la (i) managementul arhitecturii instituționale, (ii) cariera cadrelor didactice, (iii) lipsa de investiție în infrastructura școlară, (iv) lipsa transparenței și a predictibilității politicilor publice asumate, (iv) incompetența în ceea ce privește măsuri pentru reducerea abandonului școlar și creșterea gradului de incluziune a elevilor.

În acest sens, mandatul încredințat de către Parlament vine cu o responsabilitate uriașă în ceea ce privește remedierea problemelor stringente din sistemul de învățământ. Din acest motiv, vă asigur de întregul meu sprijin și îmi doresc ca dialogul dintre parlamentari și Ministerul Educației Naționale să fie mult mai eficient și constant.

  1. Finanțare

Aflându-ne în luna noiembrie, Ministerul Educației  Naționale ar fi trebuit ca până la acest moment să fi realizat o prognoză cu privire la alocările bugetare pe care le va avea pentru anul 2020. Ținând cont totodată de celeritatea impusă în ceea ce privește redactarea Legii Bugetului pentru anul 2020 până la finele lunii decembrie, care este estimarea dumneavoastră cu privire la procentul din PIB care va fi alocat în anul 2020 către învățământ și cercetare?

2. Managementul arhitecturii instituționale

Arhitectura instituțională și, inerent, aria de competențe legale ale Ministerului Educației a avut de suferit în ultimii ani. Pe orizontală, dialogul dintre Parlament și Guvern a fost unul pur formal, fără să existe un schimb de idei consistente, iar procesele legislative au fost îngreunate de lipsa unor dialoguri constructive. Mai mult, prin înființarea Autorității Naţionale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România (ANFPISDR), Ministerul Educației a fost derobat de anumite competențe esențiale în ceea ce privește dezvoltarea învățământului profesional-dual. Rangul acestei instituții este de autoritate publică în subordinea Guvernului, ceea ce determină o poziție de egalitate între Ministerul Educației și ANFPISDR, fapt de neconceput într-o ierarhie instituțională care trebuie să presupună consens și eficiență. În acest sens, doamnă Ministru, considerați oportună desființarea Autorității Naţionale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România? Mai mult, vedeți oportună o reformare a departamentului care se ocupă cu relația cu Parlamentul în vederea identificării unor mijloace mult mai eficiente de comunicare?

Pe verticală, atât Inspectoratele Școlare, cât și unitățile școlare au fost profund politizate în ciuda concursurilor pentru posturile de conducere din anul 2016. În programul de guvernare[1] asumat de dumneavoastră, ați considerat o prioritate refacerea capacității administrative prin demararea de noi concursuri pentru directori în anul 2020. Considerați oportună organizarea de noi concursuri școlare și pentru inspectorii generali?

În ceea ce privește sistemul universitar, în ciuda prevederilor legale care ar trebui interpretate în sensul limitării mandatelor rectorilor la maximum două mandate, prin interpretări abuzive, o serie de rectori și-au anunțat candidatura pentru cel de-al treilea mandat. În calitate de Ministru al Educației care trebuie să garanteze legalitatea tuturor procedurilor din sistem, vă asumați să atacați în instanță hotărârile universitare care atribuie rectorilor un al treilea mandat?

3. Cariera didactică

PSD-ALDE au bulversat concursurile și procedurile de mobilitate a cadrelor didactice. Susțineți introducerea masteratului didactic? Care este viziunea dumneavoastră cu privire la concursul de titularizare și la evaluarea periodică a cadrelor didactice?

4. Incluziunea și combaterea abandonului școlar

Cele două probleme stringente ale învățământului își găsesc rezolvarea în (i) finanțarea investiției în infrastructura școlară și (ii) programe de asistență în beneficiul elevilor. Cu privire la finanțarea investițiilor în infrastructura școlară, considerați oportune dezvoltarea de programe multianuale de finanțare care să susțină și să responsabilizeze autoritățile locale să investească în învățământ? Atât siguranța elevilor și a profesorilor, cât și investiția în patrimoniile școlare reprezintă priorități pe care le au atât autoritățile centrale, cât și cele locale.

Susțineți extinderea programului ,,O masă caldă în școli?” Această inițiativă extrem de importantă a fost promovată în 2016 de echipa dumneavoastră de la Ministerul Educației, însă a fost neglijat de guvernarea PSD-ALDE, fără să existe nicio intenție de extindere a acestui program-pilot la nivelul întregii țări.

Stimată Doamnă Ministru, vă asigur de întreaga mea deschidere către dialog în ceea ce privește identificarea soluțiilor legislative optime care să permită Ministerului Educației să își asume acele măsuri vitale pentru dezvoltarea învățământului din România.

Vă mulțumesc pentru colaborare!

Vă solicit respectuos un răspuns scris.

Cu stimă,

Deputat, Cristina IURIŞNIŢI

Comentarii