09 oct.

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, reunită în şedinţă

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din cadrul Camerei Deputaţilor s-a reunit în şedinţă ordinară în data de 7 octombrie 2019, de la ora 17:00. Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Cristina-Ionela Iurişniţi, care a declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi.

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au dezbătut douăsprezece iniţiative legislative propuse spre avizare sau raport. La şedinţă au participat reprezentanţi ai ministerelor de resort. Membrii Comisiei au examinat iniţiativele legislative şi punctele de vedere transmise. În urma discuţiilor, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a hotărât, cu majoritate de voturi, următoarele:

1. Raport favorabil pentru PLx 356/2018 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

2. Aviz favorabil pentru PLx 395/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia

3. Aviz favorabil pentru PLx 396/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

4. Aviz favorabil pentru PLx 400/2019 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

5. Aviz favorabil pentru PLx 348/2019 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

6. Aviz favorabil pentru PLx 386/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat

7. Aviz favorabil pentru PLx 384/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004

8. Aviz favorabil pentru PLx 320/2019 – Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câştigul salarial

9. Aviz favorabil pentru PLx 295/2019 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

10. Aviz favorabil pentru PLx 296/2019 – Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

11. Aviz favorabil pentru PLx 336/2019 – Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţei naţionale nr.1/2011

12. Aviz favorabil pentru PLx 365/2019 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Comentarii