13 sept.

În Germania învățământul profesional este 90% în sistem dual. Un exemplu de bune practici care poate fi ușor adaptat realităților socio-economice autohtone, doar să vrem!

11 septembrie 2019 – Schimb de bune practici și vizită de lucru într-un Centru de formare profesională din Germania, țară etalon pentru învățământul profesional.
Avem multe de învățat la nivelul organizării și finanțării învățământului profesional dual.

   În Germania învățământul profesional este 90% în sistem dual. Dar spre deosebire de cadrul legislativ de la noi, parteneriatul școală-agent economic este înlocuit de contractul direct dintre tânărul de minim 16 ani și întreprindere, atelier, fermă. Școala asigură doar pregătirea generală și de specialitate la nivel teoretic, in proporție de 25%.
   Elevii sunt orientați prin consiliere profesională încă din clasele a VI-a și a VII-a spre ruta teoretică sau profesională.
Ei sunt obligați să parcurgă un stagiu de practică într-o fermă/ atelier/întreprindere pentru a fi mai conectați la piața muncii. Apoi își aleg ruta parcursului școlar, iar dacă aleg să învețe o meserie, de la 16 ani au un contract de formare profesională, cu 25% din timp petrecut în școală, restul fiind alocat pregătirii practice, fie într-un centru special de pregătire, fie în întreprindere.
Primesc un salariu în jur de 800 de euro, li se asigură cazare, masă și decontarea navetei

 Un exemplu de bune practici care poate fi ușor adaptat realităților socio-economice autohtone, doar să vrem!

Deputat
prof. Cristina Iurișniți

Comentarii