06 aug.

Stop promovării pe alte criterii decât cele meritocratice a angajaților din instituții și administrația publică

În contextul actual al vehiculării ideii numirii în funcții de conducere a  unor șefi de instituții pe criterii exclusiv politice, accesul la informațiile legate de numirile acestora este necesar pentru a stopa promovarea pe alte criterii decât cele meritocratice a angajaților din administrația publică și pentru transparența deciziei de numire pe post.

Pe baza Legii 544/2001 privind liberul acce la informațiile de interes public, am adresat o solicitare domnului președinte al Consiliul Județean Bistrița – Năsăud, prin care l-am rugat să ne comunice numele persoanelor care ocupă funcții de conducere în instituțiile subordonate Consiliului Județean Bistrița – Năsăud, cu precizarea pentru fiecare instituție și persoană în parte a modalității numirii pe funcție, temeiul legal al deciziei de numire, competențele profesionale și studiile specifice care au stat la baza numirii, dacă numirea s-a realizat în urma unui concurs specific la care au participat mai mulți candidați pe post sau un candidat unic.

Instituțiile subordonate Consiliului Județean Bistrița – Năsăud sunt: Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean pentru Cultura Bistriţa-Năsăud, Complexul Muzeal Județean Bistriţa-Năsăud, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Bistriţa-Năsăud,  Societatea Comercială de Apă AQUABIS, Societatea Comercială de Drumuri şi Poduri, Spitalul Județean de Urgență, Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL, Clubul Sportiv ”Gloria 2018” Bistrița-Năsăud, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud (A.D.I. Deșeuri), Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr.2 Bistrita, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Lacrima” Unirea, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Beclean, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 Bistriţa, Şcoala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistrița.

Deputat
prof. Cristina – Ionela Iurișniți
Membru în Comisia de învățământ
Președinta Comisiei pentru egalitate de șanse

Comentarii