06 aug.

Poliția trebuie reformată

Priorități USR: 

Educația si siguranța cetățeanului trebuie să devină priorități de politici publice naționale! 

Stop promovării pe alte criterii decât cele meritocratice a angajaților din instituții și administrația publică! 

Vrem siguranță pentru copiii noștri!  


Deputat
prof. Cristina – Ionela Iurișniți
Membru în Comisia de învățământ
Președinta Comisiei pentru egalitate de șanse

Comentarii