01 apr.

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului

Pe 2 aprilie celebrăm Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Autismul este o tulburare de dezvoltare care presupune dificultăţi în comunicarea şi relaţionarea socială, afectând pacienții în forme şi grade diferite.

În calitate de președintă a Comisiei pentru egalitatea de șanse este de datoria mea să atrag atenția că în țara noastră persoanele diagnosticate cu tulburări de spectru autist nu beneficiază pe deplin de egalitate de șanse, pentru majoritatea fiind extrem de dificil să-și exercite drepturile fundamentale la educație, la sănătate, libertate de mișcare etc.

Nu există date oficiale privind numărul persoanelor cu autism din România, dar anual, circa 3000 de copii sunt diagnosticați cu TSA, iar estimările organizațiilor neguvernamentale privind numărul tuturor celor care au autism variază până la 200.000. Avem, stimate colege, stimați colegi, atât o lege care prevede servicii gratuite pentru copiii cu autism, cât și o strategie pentru ca aceşti copii să poată fi ajutaţi să ducă o viaţă normală. Cu toate acestea, terapiile extrem de costisitoare indicate în aceste afecțiuni nu sunt decontate, nu există specialiști suficienți în instituțiile de resort, unitățile de învățământ de stat resping copiii cu tulburări de spectru autist și educația – programul, curricula școlară, evaluările nu sunt adaptate nevoilor speciale ale acestora.

Datele din teren relevă că doar 8% dintre cei afectați beneficiază de terapii gratuite; gradul de incluziune școlară a copiilor cu TSA este extrem de redus, iar adulții cu TSA nu beneficiază nici de suport psihologic gratuit, de încadrarea în câmpul muncii nu poate fi vorba! Acestor persoane le sunt încălcate grav drepturile și pentru ei în mod clar egalitatea de șanse rămâne un deziderat”, a punctat deputata Iurișniți. ”România exercită acum Președinția Consiliului Uniunii Europene. Or, educația europeană respectă minimum 3 principii: calitate, echitate și incluziune. Toți copiii au dreptul la educație, sprijin financiar și intervenție de specialitate timpurie, au dreptul să își atingă potențialul într-un context educațional și social incluziv.

În prezent, recuperarea și îngrijirea copiilor cu autism cad doar pe umerii părinților, care se descurcă așa cum pot, pe cont propriu sau cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale din domeniu. Pentru persoanele tinere și adulte cu TSA, care au nevoie de servicii intensive de sprijin pe toată durata vieții legislația în vigoare nu prevede altceva decât o simplă indemnizație de dizabilitate. Lipsa investiţiilor în serviciile sociale pentru aceștia duce la scăderea calităţii vieţii persoanelor afectate, cât și a familiilor acestora și a întregii comunități.

De asemenea, vă rog să sprijiniți modificările necesare pentru o incluziune reală a copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă. Vă amintesc doar câteva dintre acestea, susținute de către grupurile de părinți și de Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist (FEDRA): adaptarea curriculei şcolare, a evaluărilor, examenelor şi testărilor, reducerea programului şcolar și creşterea numărului personalului de sprijin prezent în instituţiile de învăţământ.

 Prin urmare, în această zi de conștientizare a autismului, am adresat colegilor parlamentari rugămintea de a lua, împreună măsurile ce se impun pentru dezvoltarea serviciilor sociale oferite categoriilor vulnerabile de către ONG-urile de profil și pentru asigurarea accesului gratuit la terapii de recuperare pentru persoanele cu tulburări de spectru autist și copiii cu tulburări psihice, în spiritul egalității de șanse pentru toți cetățenii României.

Deputat
prof. Cristina Iurișniți
Președinta Comisiei pentru egalitate de șanse 

Comentarii