27 mart.

Trei avize pozitive la Camera Deputaților pentru introducerea educației pentru sănătate și a educației sexuale specifice vârstei elevilor

Implicare pentru schimbare! 
După avizul pozitiv primit de la Comisia de învățământ, săptămâna aceasta a venit rândul Comisiei  de sănătate și a Egalității de șanse din Camera Deputaților care au avizat favorabil inițiativa de introducere a educației pentru sănătate în școli. plx 119/ 2019

Pl-x nr. 119/2019

Pl-x nr. 119/2019Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului va prevedea faptul că, o dată pe semestru, elevii vor beneficia obligatoriu de programe de educație pentru sănătate.
După respingerea de către Guvernul  PSD a introducerii obligatorii în curricula a educației pentru sănătate inclusiv educație sexuală adaptată vârstelor, cel puțin o dată la 4 ani, acum Cred în importanța formării și informării corecte si obiective a elevilor, în funcție de nivelul de întelegere al acestora, cu privire la sănătate, sexualitate și nutriție.
Nici Comisia de muncă, care este comisia de raport nu are motive reale de respingere a inițiativei, cu excepția celor politice. Societatea civilă susține puternic așa cum e firesc, accesul la educația pentru sănătate în școli, inclusiv la educație sexuală, în condițiile în care în România doar 7% din elevi învață despre reguli de igienă,  stil de viață sănătos, educație pentru nutriție sau educație sexuală cu tot ce ține de prevenție, informare corectă din surse sigure, gestionarea emoțiilor,  dezvoltarea competențelor psiho-sociale.
Să nu uităm că suntem pe un loc 1 rușinos în Europa la sarcinile accidentale pentru minore. Avem peste 9000 de mame minore cu minori, la grupa de vârstă 12-15 ani care generează costuri în sistemul asistenței medicale și sociale, abandon școlar ridicat la nivelul părăsirii timpurii a școlii. 
 Este important ca tinerii să primească informații corecte și relevante cu privire la nutriție, sănătate, sexualitate,  cu scopul de a fi conștienți, responsabili și de a-și dezvolta capacitățile psiho-emoționale.                          
Impactul nu poate fi decât unul  benefic la adresa sănătății copiiilor noștri și a comunității în general,  prin asigurarea accesului la educație pentru sănătate nu aleatoriu la nivel de opțional ci obligatoriu prin sesiuni de informare cu specialiști în tot sistemul preuniversitar.  

Pl-x nr. 119/2019

Pl-x nr. 119/2019Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

#educație preventivă #educație sexuală

Deputat
prof. Cristina Iurisniti
Membru in Comisia de învățământ
Președinta Comisiei pentru egalitate de șanse Membră în Delegația parlamentară a Francofoniei

Comentarii