20 mart.

Aviz favorabil pentru două inițiative legislative: Colectarea selectivă a deșeurilor în școli și reintroducerea Educației pentru sănătate, a educatiei sexuale adaptata vârstelor

Vot favorabil pentru educația pentru sănătate și reciclarea deșeurilor în școli

Astăzi, 19 martie 2019, Comisia de Învățământ, Știință, Tineret și Sport a avizat favorabil două inițiative legislative pe care le-am depus în această sesiune legislativă.Prima inițiativă vizează reglementarea colectării selective a deșeurilor în școli. Prin pl-x 102/2019, cadrul normativ va fi modificat în sensul obligării autorităților locale sau a operatorilor economici de salubritate de a se asigura că la nivelul fiecărei unități școlare din România vor exista pubele speciale pentru colectarea selectivă. Inițiativa legislativă va avea un dublu impact: pe de o parte tinerele generații vor conștientiza și vor deprinde si dezvolta gesturi reflex si  atitudini corecte în raport cu protejarea mediului înconjurător, iar pe de altă parte autoritățile locale și operatorii economici vor fi responsabilizați in respectarea angajamentelor asumate la nivel european. 
România este in pericol de infrigement ca urmare a rușinosului  procent de 3 % la nivelul colectării selective, procentul asumat pentru 2020 fiind de  50%. Legea a fost deja adoptata de Senatul României!

Cea de-a doua modificare legislativă avizată favorabil de Comisie privește implementarea Educației pentru sănătate, cel puțin o dată pe semestru, în școlile din România. Este important ca tinerii să primească informații corecte și relevante cu privire la nutriție, sănătate, sexualitate cu scopul de a fi conștienți, responsabili și de a-și dezvolta capacitățile si abilitatile socio-emoționale. 
Pl-x 119/2019 va modifica Legea pentru protecția și promovarea drepturilor copilului și va reprezenta un prim pas în revalorizarea Educației pentru sănătate în școli., in contextul in care România se află pe primul loc in Europa la mamele adolescente cu sarcini accidentale. Mamele minore cu minori vor adânci rata abandonului școlar si costurile de asistentă socială si medicală.
Cele două modificări legislative pe care le-am inițiat au trecut cu succes de avizul favorabil al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților. Impactul acestora va fi unul benefic la adresa elevilor și a comunității locale.
Atât protejarea mediului, prin colectarea selectivă a deșeurilor în școli, precum și reintroducerea Educației pentru sănătate, a educatiei sexuale adaptata varstelor, reprezintă priorități ale agendei mele parlamentare și care asigură soluții concrete in urma unei analize de nevoi. 

Deputat

prof. Cristina Iurisniti

Comentarii