12 dec.

Când vom avea o Românie educată?! Propunem desfiinţarea ISJ, structură retrogradă şi excesiv politizată

„Educaţia nu are culoare politică, dar trebuie să venim cu propuneri curajoase”, susţine deputatul USR Cristina Iurişniţi. Una dintre aceste propuneri este desfiinţarea ISJ – urilor – care reprezintă o „structură anacronică şi retrogradă, politizată excesiv în ultimii ani şi care nu aduce o ameliorare sau o valoare adăugată în sistemul educaţional”.

Deputatul USR Cristina Iurişniţi susţine că procentul de 6 % din PIB pentru educaţie trebuie respectat, aşa cum prevede Legea Educaţiei nr. 1 / 2011: „Avem nevoie ca de aer de şcoli dotate şi echipate la standarde europene pentru copiii de azi şi de mâine. În Bistriţa-Năsăud încă avem 40 de şcoli cu grupurile sanitare în curte. Primarii ar trebui să fie obligaţi prin lege să aloce banii necesari pentru dotarea şi modernizarea şcolilor. Nu putem sta nepăsători ca ei să îşi bată joc de copiii noştri!”, afirmă Cristina Iurişniţi.
Deputatul USR atrage totodată atenţia că, în Bistriţa-Năsăud, există 2640 de copii cu un părinte sau cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, conform datelor primite de la Direcţia de Protecţie a Copilului (DGASPC Bistriţa-Năsăud): „Este o dramă care trebuie să ne preocupe şi care trebuie să înceteze!”, susţine deputatul.
Pe lângă această prioritate naţională, USR lucrează la o strategie în Educaţie pentru orizontul 2020! Iată mai jos câteva din propunerile USR:1. Desfiinţarea ISJ – urilor care reprezintă o structură anacronică şi retrogradă, politizată excesiv în ultimii ani şi care nu aduce o ameliorare sau o valoare adăugată în sistemul educaţional. Se propune şi desfiinţarea CCD-urilor (Casa Corpului Didactic) şi a CJRAE (Centrele judeţene de asistenţă educaţională) – entităţi ale căror atribuţii trebuie eficientizate. Ele vor putea fi cu succes înlocuite de Centre Regionale de Resurse didactice şi pedagogice, unde echipe de specialişti, angajaţi pe bază de concurs, vor coordona persoane resursă din şcoli, metodişti, psihologi şcolari, profesori mentori. Rolul lor va fi de consiliere, furnizori de programe de formare continuă şi de atragere de finanţare pentru proiecte de dezvoltare profesională.

ARACIP- ul va fi o structură de audit extern, formată din specialişti, independentă de Ministerul Educaţiei Naţionale si NU subordonată acestuia, pentru o evaluare obiectivă a eficienţei activităţii didactice din şcoli.Mai rămâne titularizarea, care, fiind un filtru de intrare în sistemul educaţional şi garantând un anumit standard calitativ valoric, poate merită o atenţie specială în evaluarea menţinerii sau a eliminării acesteia.În Educaţie, trebuie să luăm în calcul parteneriatul elev-profesor-părinte-comunitate, stabilitatea echipei profesorale, dezvoltarea profesională a acesteia şi implicit a calităţii educaţiei, dar şi implicarea părinţilor.2. Avem nevoie de profesori competenţi

În propunerile USR există şi respectarea Masterului didactic în formarea iniţială şi revenirea la un an de practică pedagogică într-un parteneriat şcoli- universităţi.

Examenul naţional de intrare în învăţământ nu îţi garantează şi postul. Aici intervine rolul directorilor şi al Consiliului de administraţie al şcolii.
Școala are nevoie de legi stabile şi profesori angajaţi în baza unui concurs. Evaluarea lor de etapă ţine de director prin instrumente de evaluare specifice: cifrele clare de la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat, fişa de evaluare a profesorilor la fiecare final de an şcolar care se validează de către Consiliul de administraţie. La 4 sau 5 ani profesorii vor fi revalidaţi pe post în urma evaluării Consiliului de administraţie al şcolii.Schimbările propuse sunt pentru descentralizare, renunţarea la ISJ – uri şi înfiinţarea unor Centre Regionale de resurse didactice care să organizeze perfecţionări pentru profesori în urma unor analize de nevoi, să atragă finanţare, să ofere consiliere şi îndrumare prin inspecţia şcolară. Directorii şi Consiliul de administraţie să fie responsabilizat pentru resursa umană pe care o angajează în şcoală, în funcţie de profilul şcolii.3. Formarea continuă trebuie să fie o prioritate!

În Bistriţa-Năsăud, conform răspunsului pe care l-am solicitat ISJBN nr. 7946/12.10.2018, în anul şcolar curent avem un număr de 49 cadre didactice fără studii corespunzătoare postului. La nivel naţional, 4500 de cadre didactice necalificate predau copiilor noştri in prezent.

Perfecţionarea profesorilor sau reconversia profesională trebuie să fie gratuită, în specialitate şi tehnici moderne de predare-învăţare-evaluare, pedagogie şi digitalizare. Evident, conform agendei europene 2030, formarea cadrelor didactice va fi pe tot parcursul vieţii.
„Ne dorim şcoli moderne, un învăţământ de calitate, echitabil şi performant pentru copiii noştri, cu o masă caldă în şcoli modern echipate, fără grupuri sanitare în curte, ca acum 100 de ani. Merităm cu toţii să construim o Românie europeană din care să nu ne mai dorim să emigrăm!”, concluzionează deputat prof. Cristina Iurişniţi, membru în Comisia de învăţământ, preşedinta Comisiei pentru egalitate de şanse şi membru în Delegaţia parlamentară a Francofoniei.
Comentarii