10 dec.

70 de ani de la adoptarea şi proclamarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului

10 decembrie este Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. La această dată, în 1948, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Serbăm, deci, 70 de ani de la acest moment istoric, când liderii ţărilor membre ONU au consfinţit în scris că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi.

”De la debutul mandatului meu, am militat pentru respectarea drepturilor fundamentale, îndeosebi cele referitoare la educaţie, pentru că de acolo porneşte totul. Însă deşi principiul egalităţii de şanse este înscris în esenţa Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, precum şi în Constituţia României şi legislaţia în vigoare, din păcate, realitatea este alta”, subliniază în mesajul transmis cu această ocazie preşedintele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, deputatul USR Cristina Iurişniţi.
”Sărăcia şi excluziunea socială persistă în rândul grupurilor vulnerabile din ţara noastră. Ele afectează peste o treime dintre români (37.4%); mai alarmantă este situaţia în rândul copiilor (49%). Acest indicator este strâns legat de realităţi cu efecte tragice atât în plan individual, cât şi al întregii ţări: rata crescută a abandonului şcolar şi numărul ridicat de tineri NEETs (nu lucrează, nu învaţă), analfabetismul funcţional, numărul record de mame minore, copiii crescuţi de rude, pentru că au unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate”, punctează preşedintele Comisiei.„Declaraţia Universală a Drepturilor Omului rămâne un deziderat pentru mulţi dintre copiii, tinerii şi celelalte persoane din grupuri vulnerabile din România. Ne revine tuturor datoria să ne asigurăm că situaţia lor se schimbă şi au cu adevărat şanse egale de a beneficia de drepturile lor pentru o viaţă mai bună. Alături de colegii de la Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, sprijin acele iniţiative – fie legislative, ale societăţii civile sau ale mediului privat – cu potenţial de a transforma Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în realitate”, a mai declarat Cristina Iurişniţi.
Comentarii