12 nov.

Gestionarea deșeurilor – punct de vedere și interpelare Ministerul Mediului

Gestionarea deșeurilor este una dintre cele mai grave probleme de mediu cu care se confruntă țara noastră. Deși aveam termen limită anul 2009 pentru închiderea gropilor de gunoi neconforme, în 2018 țara noastră a fost condamnată de Curtea de Justiție a UE pentru neînchiderea lor. Gropile de gunoi sunt surse majore de poluare, iar trecerea la sisteme integrate de gestionare a deșeurilor avansează mult prea lent. Suntem încă la coada Europei în ce privește colectarea selectivă și reciclarea, iar economia circulară a viitorului e încă departe de noi.

Având în vedere protestele cetățenilor români începute încă din 2013 cu privire la blocarea exploatărilor aurifere pe baza cianurilor, precum și importanța conservărilor ariilor forestiere protejate, am înaintat ministrului Mediului, Ioan Deneș o interpelare în ceea ce privește situația exploatărilor de la Certej, zonă protejată ce aparține rețelei ecologice a Siturilor Natura 2000 – Munții Metaliferi

Ce sunt gropile neconforme și cum ne afectează viața, aici: https://goo.gl/bQLkXK

USR a realizat și o hartă a depozitelor de deșeuri din țara noastră, pe baza datelor oferite de Ministerul Mediului. Avertisment, sunt peste tot: https://goo.gl/r393zN

 

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

 

 

INTERPELARE

 

Adresată: Domnului Ioan DENEȘ, Ministrul Apelor și Pădurilor

De către doamna deputat: Cristina IURIŞNIŢI

Grupul parlamentar: Uniunea Salvaţi România

Obiectul  interpelării: Situația defrișărilor de la Certej în contextul lucrărilor executate de Deva Gold

Domnule Ministru,

Compania Deva Gold continuă demersurile necesare demarării lucrărilor de exploatare auriferă din Certej. În acest context, compania minieră dorește să defrișeze 56 de hectare de pădure cu scopul de a iniția procedurile de extracție auriferă pe bază de cianuri.

În calitate de Ministru al Apelor și Pădurilor este de datoria dumneavoastră să protejați pădurea de foioase de la Certej, asigurând astfel conservarea faunei și a florei a zonei Certej, arie protejată ce aparține rețelei ecologice a Siturilor Natura 2000 – Munții Metaliferi.

Mai mult decât atât, este nevoie din partea autorităților centrale de specialitate de o clarificare a situației juridice complicate a pădurii de la Certej în legătură cu exercițiul dreptului de proprietate de către stat, prin Romsilva, și comuna Certeju de Sus, precum și referitor la contractul de concesiune dintre comuna Certeju de Sus și Deva Gold.

Având în vedere protestele cetățenilor români începute încă din 2013 cu privire la blocarea exploatărilor aurifere pe baza cianurilor, precum și importanța conservărilor ariilor forestiere protejate care este viziunea Ministerului Apelor și Pădurilor în ceea ce privește situația exploatărilor de la Certej?

Totodată, stimate domnule Ministru, vă solicit respectuos să nu aprobați emiterea niciunei Hotărâri de Guvern care ar permite demararea defrișărilor și, totodată, dată fiind importanța acestui subiect consider necesară efectuarea unor controale din partea autorităților centrale de specialitate din subordinea Ministerului pe care îl conduceți pentru a se asigura respectarea legislației din domeniu, pentru a clarifica situația juridică a fondului forestier Certej și pentru a sancționa orice eventuală faptă îndreptată împotriva conservării și protejării zonei respective.

Vă mulțumesc!

Vă solicit răspuns scris.

Deputat,

Cristina IURIŞNIŢI

Comentarii