31 oct.

Declaratie de presa – Importanţa introducerii educaţiei pentru sănătate în şcoli

În ultimii 28 de ani, lipsa unor politici educaţionale de fond şi incapacitatea conturării unor programe axate pe nevoile actuale ale copiilor şi tinerilor noştri în privinţa educaţiei pentru sănătate sexuală şi reproductivă, face că România să se numere printre puţinele state europene care nu au implementat în curriculum educaţia pentru sănătate, în contradicţie cu ţări precum Franţa, Belgia, Suedia, Portugalia, Polonia, Danemarca, Germania, Cipru, Slovacia care au conştientizat, încă din anii `70, importanţa prioritizării şi implementării acestor noţiuni în sistemele lor de educaţie.

De exemplu, în Germania, educaţia pentru sănătate este văzută ca un instrument eficient pentru a evita sarcinile nedorite. Educaţia pentru sănătate în şcoli este obligatorie şi nu există clauze pentru a permite părinţilor să îşi retragă copiii de la lecţii. Școlile sunt obligate să informeze părinţii despre conţinutul materiei, unde elevii învaţă despre contraceptive şi proceduri biologice, dar şi despre emoţii şi aspectele unei relaţii.Conform statisticilor OMS, suntem pe primul loc în Europa la numărul de sarcini accidentale la adolescentele de 15 ani, iar rata morbidităţii este îngrijorătoare! Ne dorim elevi informaţi si sănătoşi,care să aibă acces la informaţii din surse sigure. Educaţia pentru sănătate sexuală şi reproducere vine în sprijinul direct al tinerilor şi indirect al societăţii, promovând principii şi valori educaţionale cu scopul de a dezvolta încă din şcoală cunoştinţe referitoare la sănătate, reproducere, comportament alimentar şi norme de igienă, cultivarea responsabilităţii, şi a prevenţiei, valori care stau la baza unui sistem educaţional relevant, centrat pe interesele elevilor, menit să încurajeze dezvoltarea lor armonioasă şi înţelegerea beneficiilor pe care îl presupune un stil de viaţă educat, sănătos şi asumat.

Care este situaţia actuală?În ultimii 2 ani, instituţiile statului împreună cu organizaţii mondiale, ONG-uri, reprezentanţi ai societăţii civile şi-au asumat redactarea şi implementarea direcţiilor strategice menite să vină în sprijinul elevilor şi al tinerilor prin intermediul unei informări corecte, obiective, corelate cu gradul de înţelegere şi cu nivelul de vârstă al acestora, familiarizându-i cu privire la familie, relaţii interumane, fiziologie, norme sanitare de nutriţie precum şi sănătatea pentru reproducere.

Însă MEN este cuprins de amnezie şi uită că a semnat Strategia Naţională de Sănătate 2014 – 2020 şi o odată cu ea ,,revizuirea/actualizarea actelor normative privind igiena şcolară şi actualizarea programei de educaţie pentru sănătate. La fel a căzut în adânca uitare şi Planul Multianual Integrat de Promovare a Sănătăţii şi a Educaţiei pentru Sănătate elaborat de Administraţia Prezidenţială, UNICEF România, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii îşi propune să traseze axele directoare pentru implementarea în intervalul 2017 – 2018 a materiei ,,Educaţie pentru sănătate”, asumându-şi următoarele obiective:

  • Elaborarea unor reglementări necesare implementării programului de educaţie pentru sănătate în învăţământul preuniversitar prin utilizarea tuturor resurselor umane şi materiale disponibile
  • În anul 2017 – îmbunătăţirea cadrului legislativ

Dacă statul doarme şi se complace în dezinteres şi pasivitate, societatea civilă reacţionează. În acest context, am solicitat MEN să introducă in planurile cadru la nivel liceal în curricula privind consilierea şi dezvoltarea personală, a educaţiei pentru sănătate sexuala şi pentru reproducere in scopul de a acoperi vidul actual existent în educaţia pentru prevenţie.

Reducerea comportamentelor cu risc la nivelul adolescenţilor trebuie să devină obiectiv prioritar pentru MEN în ceea ce priveşte educaţia şi sănătatea liceenilor noştri.

Trebuie să conştientizăm că educaţia despre sănătate sexuală nu este despre cum se face sex, ci cum sa fie tinerii mai bine informaţi din surse sigure, ajutându-i să facă alegeri responsabile.

În luna octombrie a anului 2017 a fost lansată o petiţie naţională pe platforma ,,campaniamea.de-clic.ro” prin care se solicită Parlamentului României, dar şi ministerelor avizate să garanteze accesul tuturor elevilor la educaţie pentru sănătate sexuală. Societatea civilă îşi motivează petiţia prin dorinţa de a ,,dezvolta tinerilor capacitatea de a face alegeri în mod conştient cu privire la relaţii, sexualitate, sănătate fizică şi emoţională. Aceste alegeri au la bază respectul şi protejarea propriei sănătăţi cât şi a celorlalţi.

Educaţia pentru sănătate sexuală include informaţii care privesc atât dezvoltarea fizică a copilului şi adolescentului, cât şi dezvoltarea lui emoţională, relaţională şi socială, toate adaptate nivelului de înţelegere a acestora. Accesul la educaţie pentru sănătate sexuală completează spectrul educaţiei universale şi formează atitudini responsabile şi sănătoase, o înţelegere şi o informare corectă, o împuternicire a tinerilor membri ai unor comunităţi şi ai unei societăţi româneşti lipsite de discriminare.Astfel, propun o modificare legislativă cu susţinere transpartinică, la Legea 272/2004 a protecţiei copilului, în sensul includerii Ministerului Educaţiei Naţionale alături de Ministerul Sănătăţii în acţiunile de facilitare a accesului elevilor la informaţii corecte privind educaţia pentru sănătate sexuală cel puţin o dată pe semestru!În legea Educaţiei, nr. 1/ 2011 am propus anul trecut cel puţin o dată la 4 ani asumarea acestui opţional cu programă aprobată dar care nu ajunge decât la 10 % din copiii României. PSD a respins aceste modificări importante pentru sănătatea copiilor noştri.

Copiii noştri au dreptul la educaţie de calitate si incluzivă, la informaţii şi experienţe de învăţare pentru un stil de viaţă sănătos, educaţie pentru sănătate sexuală în perspectiva unei dezvoltări cognitive, psiho-emoţionale, sociale şi relaţionale în acord cu provocările unei societăţi tot mai interconectate şi digitalizate!

 

Comentarii