05 iul.

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, bilanţ la final de sesiune parlamentară

În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2018, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor a avizat peste 100 de proiecte de lege şi propuneri legislative. Totodată, Comisia a fost raportoare pentru cinci iniţiative legislative importante pentru egalitatea de şanse şi de gen din România. Pentru acestea, membrii Comisiei au depus şi amendamente care să îmbunătăţească prevederile actuale şi implicit situaţia de facto, şase din opt astfel de amendamente fiind admise.

O serie de iniţiative legislative avizate şi susţinute prin raport favorabil de către Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor în această sesiune parlamentară auo importanţă crescută pentru îmbunătăţirea nivelului de egalitate de şanse şi de gen din ţara noastră. Printre acestea, PL-x nr. 233/2018 – Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, ce reprezintă transpunerea în legislaţia internă a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice – Convenţia de la Istanbul – ratificată de România încă din 2016. După promulgarea de către preşedintele României şi publicarea în Monitorul Oficial, victimele violenţei domestice vor avea la dispoziţie ordinul de protecţie provizoriu, eliberat pe loc de către poliţist la constatarea agresiunii şi nu după 72 de ore, cum era până acum, pentru o intervenţie rapidă şi înlăturarea pericolului, respectiv a agresorului din locuinţa comună sau din preajma victimei.
”De la debutul lui 2018, numărul femeilor ucise de către parteneri sau foşti parteneri a crescut. Această modificare mult-aşteptată a legii va permite autorităţilor să supravegheze agresorii şi cu siguranţă va salva vieţi”, a declarat deputatul USR Cristina Iurişniţi, preşedintele Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor. Comisia a emis un raport favorabil acestui proiect, iar preşedintele şi membrii Comisiei şi-au afirmat public sprijinul şi au susţinut în numeroase rânduri urgentarea procesului legislativ în acest caz. Proiectul a fost votat în plenul Camerei Deputaţilor şi este în curs de promulgare la Preşedinţia României.
Un alt proiect de lege important este PL-x nr. 171/2018, cel pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, ce defineşte „violenţa de gen”, precum şi noi reglementări în domeniu. Și acest proiect a primit raport favorabil în Comisie, fiind deja trimis spre promulgare.
O noutate este şi PL-x nr. 258/2018, prin care se interzice hărţuirea în spaţiul public. Cu raport favorabil în Comisie, propunerea legislativă aşteaptă votul în plenul Camerei.
Pe parcursul primei sesiuni parlamentare din 2018, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a exercitat şi atribuţiile de control parlamentar. Împreună cu membrii Comisiei, reprezentantul CNCD a discutat despre posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii instituţiei, cât şi a cadrului legislativ privind egalitatea de şanse şi combaterea discriminării, în general. Cele două organisme au convenit să-şi acorde sprijin reciproc şi să aibă o colaborare mai strânsă în viitor, pentru îndeplinirea obiectivelor comune în domeniu.
La iniţiativa Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor, pe 8 mai 2018, de Ziua Naţională a Egalităţii de Șanse a avut loc la Parlament conferinţa naţională cu tema Educaţia fără discriminare – soluţia durabilă pentru egalitate de şanse şi gen în societatea românească. În cadrul conferinţei şi pe parcursul celor trei paneluri care i-au urmat, vorbitorii şi cei circa 80 de participanţi au dezbătut aspecte privind reflectarea egalităţii de şanse şi de gen în manualele şcolare şi în curriculum; educaţia pentru sănătate, inclusiv reproductivă; accesul egal la educaţie şi educaţia incluzivă. Evenimentul s-a încheiat cu semnarea unui Angajament pentru educaţia fără discriminare, cu cinci obiective concrete în eliminarea stereotipurilor şi discriminării din educaţie, ca paşi naturali spre o Românie modernă şi europeană.
”Doar printr-o abordare integrată şi cu colaborarea tuturor actorilor şi a factorilor de decizie vom putea promova constant şi eficient egalitatea de şanse şi de gen în societatea românească actuală. Iar singura soluţie viabilă pe termen lung este educaţia”, consideră deputatul USR Cristina Ionela Iurişniţi, preşedintele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor.
Preşedintele Comisiei a participat la numeroase evenimente şi a adresat mesaje publice marcând date importante pentru egalitatea de şanse şi de gen: aniversarea a 162 de ani de la dezrobirea juridică şi socio-economică a romilor, Ziua Internaţională a Femeii, Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, dezbaterea Programului de lucru al Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene etc. Totodată, Ziua Internaţională a Familiei a fost celebrată în Parlamentul României printr-un eveniment organizat de Alianţa România Fără Orfani (ARFO), în parteneriat cu Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor.
Preşedintele Comisiei a adresat scrisori deschise instituţiilor de resort împotriva violenţei domestice, iar membrii Comisiei au susţinut un mesaj ferm împotriva violenţei de orice fel în politică şi în societate, în general. ”Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor sprijină eliminarea oricărei forme de discriminare şi integrarea principiului egalităţii de şanse în iniţiativele legislative, în politici şi program. Din această perspectivă, avem datoria să lucrăm în mod real pentru egalitatea de şanse şi de tratament în România şi sunt convinsă că alături de colegele şi colegii din Comisie vom continua să tratăm activitatea noastră cu toată responsabilitatea şi în viitoarele sesiuni parlamentare”, a conchis Cristina Iurişniţi, preşedintele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor.
Comentarii