30 iun.

Rămân școlile profesionale o Cenuşăreasă a învățământului românesc? Ce soluții propunem

Guvernul a adoptat joi ordonanţa de urgenţă pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România. Această agenție, încă una din zecile care își desfășoară activitatea mai mult sau mai putin birocratică, trebuie obligatoriu să aibă în vedere, în mod real și nu doar pe hârtie, o campanie națională de promovare a învățământului dual, în mass-media, în rândul familiilor si agenților economici care semnalează de ani buni criza de forță de muncă calificată din România. Aceasta autoritate ar trebui să publice un calendar clar al acțiunilor pe care le va programa”, spune deputatul USR Cristina Iurișniți:

”Încă mai persistă mentalitatea potrivit căreia dacă urmezi o școală profesională nu ești prea inteligent și precis ai rămas corigent sau ai obținut sub 5 la Evaluarea Națională. Aceste prejudecăți trebuie să dispară. România are nevoie de meseriași buni, în toate domeniile.

România are nevoie de un program de tipul ”Adoptă o școală”! Mediul de afaceri ar trebui să investească în educație pro bono, dar și să beneficieze de anumite stimulente și facilități pentru desfășurarea unui astfel de proiect.

În acest context, am depus săptămâna aceasta în Parlament o propunere de modificare a Legii Educației care încurajează și facilitează inserția pe piața muncii a tinerilor peste 16 ani cuprinși în învățământul profesional tehnic și dual printr-un contract în part- time.

Inițiativa vine să completeze beneficiile aduse de recenta lege a internship-ului unde am depus amendamente care s-au adoptat în folosul tinerilor. Prin indemnizația de internship asigurată și certificatul eliberat de instituția gazdă, se atestă experiența în muncă câștigată de tineri pe o perioadă de maxim 6 luni. Este o lege bună și motivantă pentru tinerii care au peste 16 ani.

Cadrul legislativ al Internship-ului nu e suficient, din păcate. Agenții economici trebuie să investească în educație și implicit în formarea viitorilor lor angajați, pe care să-i formeze încă de pe băncile școlii! Ne dorim să avem meseriași în țară, buni profesioniști care trebuie formați de agenții economici sau marii angajatori în întreprindere. Cei aproximativ 30% absolvenți care nu au reușit să intre la un liceu își vor continua studiile și vor învăța și o meserie.

Din perspectiva codului fiscal, propun de asemenea o măsură încurajatoare pentru tineri: o cotă de impozit de 0% care să se aplice asupra venitului impozabil corespunzător elevilor peste 16 ani pe perioada contractului de muncă part-time, respectiv 5% absolvenților din învățământul profesional dual în baza unui contract individual de muncă, cu operatorul economic partener al unității de învățământ absolvite pe o perioadă de maxim 3 ani.

Astfel, cele două ințtiative complementare au menirea de a crea noi oportunități pentru absolvenții învățământului professional-dual, având în vedere atât menținerea forței de muncă calificată în România, prin acordarea facilităților economice, cât și încurajarea agenților economici să investească în dezvoltarea învățământului profesional-dual. Mai mult decât atât, prin consolidarea cadrului care legiferează organizarea învățământului profesional-dual propunem să diminuăm rata șomajului, fenomenul migrației forței de muncă, concomitent cu încurajarea parteneriatului școală-operatori economici, dar și a profesionalizării reusursei umane în acord cu cerințele pieței forței de muncă din România.

Ce mai lipsește ? O promovare mediatică, o campanie națională de conștientizare și sensibilizare a tinerilor și părinților, pe măsura așteptărilor. Având în vedere faptul că admiterea în învățământul profesional de stat urmează a se desfășura în perioada 23-26 iulie 2018, solicit MEN o promovare mai incisivă și o informare mai conștientă a tinerilor în privința avantajelor ce le pot avea în urma parcurgerii acestei forme de învățământ. ”Adoptă o școală!” este un program de promovare pe care îl voi susține fără rezerve, pentru că avem nevoie de buni profesioniști, care să lucreze în și pentru români”.

Ce prevede Ordonanța de Urgență privind înființarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România

Înființarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România este răspunsul Guvernului la solicitări venite din partea agenților economici care au nevoie de forță de muncă bine pregătită.

Autoritatea va asigura funcționarea eficientă a parteneriatului dintre agenții economici, administrația publică locală și școală, pentru formarea profesională inițială în sistem dual, cu beneficii în primul rând pentru tinerii absolvenți de clasa a VIII-a, până în 23 de ani, care își doresc să devină muncitori calificați, precum și pentru agenții economici care au nevoie de forță de muncă bine pregătită și sunt dispuși să se implice activ în formarea ei în companii.

Îmbunătățirea sistemului de formare profesională inițială în sistem dual contribuie la dezvoltarea economică sustenabilă și predictibilă, prin creşterea numărului de muncitori calificaţi în meserii bine remunerate pe piața muncii.

Autoritatea va coordona legătura dintre mediul economic investițional și oferta educațională, astfel încât solicitările agenților economici să se materializeze prin organizarea de clase de nivel școală profesională în sistem dual la nivel național.

Autoritatea va acționa ca un liant pentru toți cei interesați de sistemul de formare profesională: elevi, școală, agenții economici-furnizori de instruire practică în sistem dual și ministerele de ramură care gestionează segmente ale pieței forței de muncă.

Decizia de înființare a Autorității a fost luată în urma consultării cu un număr important de companii cu capital românesc sau străin (din industria auto, tipografică, prelucrarea metalelor, agricultură, utilități, turism, construcții, infrastructură rutieră ș. a.) care își doresc și au capacitatea să devină furnizori de formare profesională în vederea integrării absolvenților pe piața forței de muncă.

Actul normativ instituie atribuțiile principale ale Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România; organizarea și coordonarea formării profesionale inițiale în sistem dual din România; identificarea, anticiparea și analiza periodică a nevoilor de competențe cerute de piața forței de muncă și introducerea de calificări noi în formarea profesională inițială în sistem dual; elaborarea unui sistem de acreditare a furnizorilor publici/privați de formare profesională inițială în sistem dual, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului; elaborarea de metodologii privind certificarea profesională inițială a absolvenților din sistemul de învățământ dual, care vor fi aprobate prin ordin al președintelui Autorității; consilierea familiilor, a unităților de învățământ și a angajatorilor în scopul încurajării participării elevilor în formarea profesională inițială în sistem dual; asigurarea promovării în rândul tinerilor și ale familiilor acestora a conceptului de școală profesională în sistem dual ca alternativă de excelență în domeniul educational.

Conducerea Autorității va fi asigurată de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.

Structura organizatorică a Autorității, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

La nivel național se înființează și funcționează 8 birouri teritoriale ale Autorității, structuri fără personalitate juridică, corespunzător celor 8 zone de dezvoltare ale României.

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Sursa articolului: Timponline.ro

Comentarii