29 iun.

Intrebare pentru Ministerului Educaţiei Naţionale privind acţiunile întreprinse pentru popularizarea ofertei educaţionale şi promovarea învăţământului profesional-dual

Doamna deputat USR, Cristina Iurişniţi, a adresat o29, cât şi în rândul agenţilor economici.

„În contextul demersurilor noastre de identificare a soluţiilor necesare combaterii crizei forţei de muncă din România, concomitent cu revalorizarea învăţământului profesional-dual prin intermediul recentelor modificări legislative, credem că este de datoria Ministerului Educaţiei Naţionale să realizeze o strategie pentru popularizarea ofertei educaţionale şi promovarea învăţământului profesional-dual.Având în vedere stereotipurile legate de acest tip de învăţământ, precum şi slaba informare a tinerilor cu privire la oportunităţile oferite de finalizarea ciclului de studii, vă solicităm respectuos să întreprindeţi toate demersurile necesare pentru a demara campanii naţionale de conştientizare adresată tinerilor pentru a se îndrepta către învăţământul profesional-dual.Totodată, vă rugăm să ne comunicaţi acţiunile întreprinse de Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi viitoarele direcţii strategice menite să promoveze şcolile profesionale în regim dual, atât în rândul elevilor, cât şi în rândul agenţilor economici.”
Comentarii