28 iun.

Ministerul Educaţiei are obligaţia de a clarifica aspectele procedurale care privesc editarea şi tipărirea manualelor şcolare

În contextul modificărilor legislative cu privire la problema manualelor şcolare, doamna deputat Cristina Iurişniţi consideră că Ministerul Educaţiei are obligaţia de a clarifica aspectele procedurale care privesc editarea şi tipărirea manualelor şcolare, având în vedere lipsa cadrului legislativ.

Astfel, Legea manualului şcolar nu a fost promulgată, iar Curtea Constituţională a declarat neconstituţională Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.76/2017 care prevedea transformarea Editurii Didactice şi Pedagogice (EDP) din regie autonomă în societate pe acţiuni.
În conformitate cu prevederile constituţionale, cele două acte normative nu îşi pot produce efectele juridice, fapt contrazis de acţiunile Ministerului Educaţiei Naţionale cu privire la încheierea cu Editura Didactică şi Pedagogică, entitate inexistentă în acest moment, două contracte: Contractul cadru nr. 8913/05.04.2018 şi Contractul subsecvent nr. 37/ 25.05.2018, conform cărora Editura Didactică şi Pedagogică va edita, traduce şi tipări manuale pentru anul şcolar 2018-2019.
Totodată, Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2018-2019, face referire la obligaţia cadrului didactic de a edita proiectele de manuale, evidenţiind ,,relaţia dintre informaţie şi imagini/hărţi/grafice/tabele/ diagrame/simboluri/ texte-suport (Criteriul II) şi tehnoredactarea / layoutul (Criteriul IV)”.
Tehnoredactarea şi layoutul sunt aspecte ce ţin de demersul editorial, un profesor, oricâte competenţe digitale ar avea, neavând posibilitatea să se ocupe de acestea. De asemenea, ilustraţiile unui manual nu pot nici ele să fie creaţia unui profesor-autor de manual, acesta neavând competenţe în acest sens, iar imaginile ce ar putea fi folosite se află, de multe ori, sub incidenţa drepturilor de autor.
,,Am solicitat ministrului Educaţiei să îmi comunice care este temeiul juridic pe baza căruia Ministerul Educaţiei Naţionale a încheiat acte juridice cu Editura Didactică şi Pedagogică,
cum explică această situaţie şi cum îşi propune instituţia pe care o conduce să eficientizeze procesul de editare a manualelor şcolare.”
Comentarii