06 iun.

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, sprijin reciproc şi o colaborare mai strânsă

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, sprijin reciproc şi o colaborare mai strânsăLa invitaţia Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor, preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, domnul Csaba Asztalos, a fost prezent la lucrările Comisiei de marţi, 5 iunie.

Împreună cu membrii Comisiei, reprezentantul CNCD a discutat despre posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii instituţiei, cât şi a cadrului legislativ privind egalitatea de şanse şi combaterea discriminării, în general.
În contextul publicării recente a Raportului de activitate pe anul 2017 al CNCD, temele aduse în discuţie au vizat numărul şi tipul sesizărilor adresate Consiliului, procedura de lucru, dificultăţile întâmpinate, precum şi colaborarea cu alte instituţii, cu societatea civilă şi mediul privat. Totodată, a fost subliniat progresul legislativ şi instituţional în domeniul egalităţii de şanse şi al non-discriminării pe care România l-a făcut până astăzi, ca stat membru al Uniunii Europene. În încheiere, membrii Comisiei şi CNCD au agreat o mai strânsă colaborare pe viitor, inclusiv în ceea ce priveşte eventuale consultări în vederea unor iniţiative legislative sau proiecte comune de promovare a egalităţii de şanse şi a non-discriminării în România.
”Scopul este să progresăm atât la nivel calitativ, cât şi al eficienţei activităţii. Am propus această întâlnire din convingerea că expertiza CNCD în domeniu este extrem de valoroasă, aşa cum este esenţială capacitatea membrilor Comisiei de a iniţia şi modificări şi completări legislative. Iată, împreună, putem contribui la schimbări importante de care avem nevoie. Din păcate, egalitatea de şanse în România este încă un deziderat pentru multe grupuri vulnerabile”, a declarat preşedintele Comisiei, deputatul USR Cristina Iurişniţi.
CNCD este garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte. CNCD este o autoritate de stat autonomă, aflată sub control parlamentar.Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor îşi exercită activitatea având ca obiectiv eliminarea oricărei forme de discriminare, de integrare a principiului egalităţii de şanse în iniţiativele legislative, în politici şi programe, precum şi pentru urmărirea aplicării prevederilor referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament pentru femei şi bărbaţi din documentele internaţionale ratificate de România.
Cele două organisme au agreat continuarea întâlnirilor de lucru, Comisia acceptând invitaţia CNCD de a efectua o vizită la sediul instituţiei în perioada imediat următoare.
Comentarii