15 mai

Initiativa legislativa -modificarea şi completarea cadrului legislativ din domeniul învăţământului profesional dual

Doamna deputat USR Cristina Iurişniţi a adresat o întrebare Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale privind modificarea şi completarea cadrului legislativ din domeniul învăţământului profesional dual.

”În urma întrevederilor avute cu reprezentanţii operatorilor economici, aceştia susţineau importanţa investiţiei în formarea profesională a viitorilor absolvenţi, însă semnalau dificultăţile pe care le întâmpină odată cu încheierea ciclului de studiu, dată fiind lipsa prevederilor legale care să îi oblige pe absolvenţi să profeseze pe parcursul unei perioade determinate în cadrul firmelor acestora.
Astfel, ne propunem să găsim soluţia legislativă optimă pentru rezolvarea acestei probleme, în sensul în care ne dorim să amendăm Legea 82/2018 de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 în vederea introducerii unui nou alineat (6), la art. 33:Art. 33, alin. (6) – Absolvenţii care nu optează pentru continuarea studiilor în ciclul superior al învăţământului liceal sunt obligaţi să încheie un contract individual de muncă cu operatorii economici echivalent cu perioada de şcolarizare.”
Având în vedere atribuţiile Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic am solicitat un punct de vedere cu privire la oportunitatea unei iniţiative legislative în acest sens.
Comentarii