16 apr.

Doamna deputat USR, Cristina IURIȘNIȚI, a interpelat Ministerul Educației Naționale privind stadiul elaborării planurilor cadru pentru liceu:

,,În contextul elaborării noilor planuri cadru pentru liceu, aţi declarat că amplele procese de consultare publică au fost puţin edificatoare, deşi au participat activ la conturarea acestora peste 10 000 de persoane (conform răspunsului, nr. 8244/07.03.2018, primit din partea instituției pe care o coordonați) și au fost completate online 2 612 chestionare. Tot în acest sens, aţi primit 111 propuneri şi adrese din partea organizațiilor non-guvernamentale sau a asociațiilor profesionale active în domeniul educaţiei și preocupate de bunul mers al sistemului național de învățământ. ”

În condiţiile în care, până la data de 1 martie 2018, au fost parcurse toate etapele premergătoare pentru schimbarea şi elaborarea noilor planuri cadru pentru liceu, doamna deputat Cristina Iurișniți, membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a solicitat ministrului Educație să-i prezinte în scris care este stadiul procesului de elaborare a planurilor cadru și când vor fi definitivate acestea.

Comentarii