10 apr.

Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar preșcolarilor rămâne inaplicabil!

Lipsa de interes și profesionalism a decidenților politici rămâne principala cauză a ineficienței aplicării legislației în vigoare.

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2017 (PL-x. 53/2018) privind acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat nu va putea să își producă efectele juridice în conformitate cu așteptările societății civile din lipsa unei finanțări imediate corelată cu anul școlar 2018-2019.

Această carență legislativă este cauzată de neconcordanța dintre lunile anului școlar și cele ale anului calendaristic (financiar), în contextul în care planificarea bugetară pentru acest proiect se realizează abia în decembrie 2018, în timp ce efectele juridice ale legii ar trebui să înceapă din luna septembrie, concomitent cu debutul anului școlar 2018-2019.
Astfel, lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie nu vor fi cuprinse în exercițiul bugetar, fapt care va atrage după sine ineficacitatea Ordonanței de urgență. Ceea ce poate fi și mai grav este eventuala repetare a situației din anul școlar 2017-2018, când, timp de 4 luni, elevii care ar fi trebuit să beneficieze de masa caldă sau de suport alimentar reglementate prin acest Proiect-pilot au încetat a mai fi beneficiarii programului național ,,Cornul și laptele”. În acest fel, pe lângă faptul că preșcolarii nu au beneficiat de masa caldă promisă de Guvern, nu au mai beneficiat nici de alte alimente din partea statului, efectele așteptate de guvernanți fiind exact opuse: creșterea abandonului școlar, nerespectarea drepturilor elevilor și lipsa promovării unui stil de viață sănătos.
Din nefericire, amendamentul pe care l-am propus și care a fost susținut de Ministerul Educației Naționale cu privire la modificarea sintagmei ,,an școlar” în ,,an calendaristic”, a fost respins de Comisia de învățământ a Camerei Deputaților. Încă o dată interesul superior al copilului este neglijat de actuala coaliție de guvernare!
Comentarii