03 apr.

Scrisoare deschisa adresată doamnei Viorica Dăncilă, Prim-ministru al României

Stimată doamnă Prim-ministru,
Luni, 2 aprilie, a fost Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Autismul este o tulburare de dezvoltare care presupune dificultăţi în comunicarea şi relaţionarea socială, care afectează pacienții în forme şi grade diferite.
În România, persoanele diagnosticate cu tulburări de spectru autist nu beneficiază de egalitate de șanse, fiind extrem de dificil să-și exercite drepturi fundamentale: la educație, la sănătate, libertatea de mișcare etc.
Nu există date oficiale privind numărul persoanelor cu autism din România – anual, circa 3000 de copii sunt diagnosticați cu TSA, iar estimările organizațiilor neguvernamentale privind numărul tuturor celor care au autism variază până la 200.000.
În alte țări europene, copiii cu autism sunt integraţi în şcolile de masă, li se asigura transportul, iar terapia este gratuită; Totodată și familiile celor diagnosticați cu autism beneficiază de consiliere psihologică.
În România există atât o lege care prevede servicii gratuite pentru copiii cu autism, cât și o strategie pentru ca aceşti copii să poată fi ajutaţi să ducă o viaţă normală. Cu toate acestea, terapiile extrem de costisitoare indicate în aceste afecțiuni nu sunt decontate, nu există specialiști suficienți în instituțiile de resort, unitățile de învățământ de stat resping copiii cu tulburări de spectru autist și educația nu este adaptată nevoilor acestora.
În prezent, recuperarea și îngrijirea copiilor cu autism cad doar pe umerii părinților, care se descurcă așa cum pot, pe cont propriu sau cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale din domeniu. Pentru persoanele tinere și adulte cu TSA, care au nevoie de servicii intensive de sprijin pe toată durata, vieții legislația în vigoare nu prevede altceva decât o simplă indemnizație de dizabilitate. Lipsa investiţiilor în serviciile sociale pentru aceștia duce la scăderea calităţii vieţii persoanelor afectate, cât și a familiilor acestora și a întregii comunități.
Stimată doamnă Prim-ministru, după ce în februarie 2018 ați folosit termenul de ”autist” cu sens peiorativ, v-ați declarat public ”sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilități, indiferent de natura acestora”. Totodată, ați declarat că veți ”folosi toate pârghiile legale pentru a pune în practică, în cel mai scurt timp, măsuri active destinate rezolvării dificultăților pe care le întâmpină semenii noștri”.
În acest context, vă adresez un apel public, doamna Prim-ministru, să luați urgent măsurile ce se impun pentru dezvoltarea serviciilor sociale oferite categoriilor vulnerabile de către ONG-urile acreditate și pentru asigurarea accesului gratuit la terapii de recuperare pentru persoanele cu tulburări de spectru autist și copiii cu tulburări psihice, în spiritul egalității de șanse pentru toți cetățenii României.
Comentarii