14 mart.

Educația pentru sănătate sexuală in şcoli o necesitate sau o opțiune?

In ultimii 28 de ani, lipsa unor politici educaționale de fond și incapacitatea conturării unor programe axate pe nevoile actuale ale copiilor și tinerilor noștri în privința educației pentru sănătate sexuală și reproductivă, face că România să se numere printre puținele state europene care nu au implementat în curriculum educația pentru sănătate, in contradicție cu țări precum Franța, Belgia, Suedia, Portugalia, Polonia, Danemarca, Germania, Cipru, Slovacia care au conștientizat, încă din anii `70, importanța prioritizării și implementării acestei materii în sistemele lor de educație.

De exemplu, în Germania, educația pentru sănătate este văzută ca un instrument eficient pentru a evita sarcinile nedorite. Educația pentru sănătate în școli este obligatorie și nu există clauze pentru a permite părinților să își retragă copiii de la lecții. Școlile sunt obligate să informeze părinții despre conținutul materiei, unde elevii învață despre contraceptive și proceduri biologice, dar și despre emoții și aspectele unei relații.
Conform statisticilor OMS, suntem pe primul loc in Europa la numărul de sarcini accidentale la adolescentele de 15 ani, iar rata morbidității este îngrijorătoare! Ne dorim copii informați si sănătoși,care să aibă acces la informații din surse sigure. Educația pentru sănătate sexuală si reproducere vine în sprijinul direct al tinerilor și indirect al societății, promovând principii și valori educaționale cu scopul de a dezvolta încă din școală cunoștințe referitoare la sănătate, reproducere, comportament alimentar și norme de igienă, cultivarea responsabilității, și a prevenției, valori care stau la baza unui sistem educațional relevant, centrat pe interesele elevilor, menit să încurajeze dezvoltarea lor armonioasă și înțelegerea beneficiilor pe care îl presupune un stil de viață educat, sănătos și asumat.
Care este situația actuală?
În ultimii 2 ani, instituțiile statului împreună cu organizații mondiale, ONG-uri, reprezentanți ai societății civile și-au asumat redactarea și implementarea direcțiilor strategice menite să vină în sprijinul elevilor și al tinerilor prin intermediul unei informări corecte, obiective, corelate cu gradul de înțelegere și cu nivelul de vârstă al acestora, familiarizându-i cu privire la familie, relații interumane, fiziologie, norme sanitare de nutriție precum și sănătatea pentru reproducere.
Însă MEN este cuprins de amnezie și uită că a semnat Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020 și o odată cu ea ,,revizuirea/actualizarea actelor normative privind igiena școlară și actualizarea programei de educație pentru sănătate .
La fel a căzut în adânca uitare si Planul Multianual Integrat de Promovare a Sănătății și a Educației pentru Sănătate elaborat de Administrația Prezidențială, UNICEF România, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății își propune să traseze axele directoare pentru implementarea în intervalul 2017 – 2018 a materiei ,,Educație pentru sănătate”, asumându-și următoarele obiective:

  • 1.2.3 ,,Elaborarea unor reglementări necesare implementării programului de educație pentru sănătate în învățământul preuniversitar prin utilizarea tuturor resurselor umane și materiale disponibile.”
  • În anul 2017: Îmbunătățirea cadrului legislativDacă statul doarme și se complace în dezinteres și pasivitate, societatea civilă reacționează. În luna octombrie a anului 2017 a fost lansată o petiție națională pe platforma ,,campaniamea.de-clic.ro” prin care se solicită Parlamentului României, dar și ministerelor avizate să garanteze accesul tuturor elevilor la educație pentru sănătate sexuală. Societatea civilă își motivează petiția prin dorința de a ,,dezvolta tinerilor capacitatea de a face alegeri în mod conștient cu privire la relații, sexualitate, sănătate fizică și emoțională. Aceste alegeri au la bază respectul și protejarea propriei sănătăți cât și a celorlalți.”

În acest context, solicităm MEN să introducă in planurile cadru la nivel liceal in curricula privind consilierea si dezvoltarea personală, a educației pentru sănătate sexuala si pentru reproducere in scopul de a acoperi vidul actual existent in educația pentru prevenție. Trebuie să conștientizăm că educația despre sănătate sexuală nu este despre cum se face sex ci cum sa fie tinerii mai bine informați din surse sigure, ajutându-i să facă alegeri responsabile.

Reducerea comportamentelor cu risc la nivelul adolescenților trebuie să devină obiectiv prioritar pentru MEN in ceea ce privește educația și sănătatea liceenilor noștri.

Comentarii