05 mart.

Discurs in cadrul dezbaterii moţiunii simple „Educaţi România, nu o pesedizaţi!”,

Deputatul USR, Cristina Iurișniți, membră în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a susţinut luni, 5 martie, cu ocazia dezbaterii moţiunii simple „Educaţi România, nu o pesedizaţi!”, următorul discurs:

De la Bacalaureatul ilegal, la Editura unică şi Legea manualului, totul se vrea unic şi controlat!

„După mai bine de un an de când coaliția de guvernare PSD-ALDE a preluat puterea, sistemul educațional din România este în continuare Cenușăreasa de serviciu a societății ca urmare a subfinanțării cronice.Guvernare haotică, cu schimbări intempestive, decizii nefondate, strategii lipsite de orice predictibilitate pe termen mediu şi lung pentru a consolida un sistem care se află la baza tuturor societăților prospere şi avansate, învățământul românesc se află într-o continuă ,,stare de asediu”, date fiind politicile iresponsabile, ilegale și extrem de periculoase pentru dimensiunea europeană a școlii românești.În același timp, niciunul dintre cei trei miniștri care s-au succedat în cele 14 luni la conducerea Ministerului Educației nu a reușit să pună în aplicare programul de guvernare și să prezinte un plan de acțiune coerent, eficient și predictibil pentru mandatul pe care și l-au asumat.

Domnule ministru,Dacă privim retrospectiv, actul de guvernare întreprins în domeniul educației, vom observa o profundă lipsă de viziune, acțiuni întreprinse doar de dragul acțiunii și, cel mai grav, o încălcare constantă a principiilor legalității, transparenței și al interesului superior al copilului şi mai ales o îndepărtare de la valorile democratice europene, fundamentale consolidării statului de drept din România.Vă reamintesc că aţi început mandatul, prin susținerea plagiatului citez: “… se discută prea mult despre plagiate fiind umbrite astfel valorile învăţământului românesc, în condiţiile în care nici legea nu prevede exact unde se pun ghilimelele”.
Aţi continuat cu manipularea opiniei publice şi cu minciuni politice: listă falsă de susținători pentru investirea dvs. ca ministru, unii rectori negând faptul că și-au exprimat susținerea. În acest sens, reamintesc un singur exemplu, al domnului Ioan Aurel Pop, rectorul UBB care declara: „Nu l-am susținut şi nu-l voi susține pe domnul Popa. Dacă vor continua așa, va fi dezastru. În direcția aia ne îndreptăm cu tot ce face PSD. N-am semnat şi nici nu se punea problema să o fac, eu nu-l susțin pe domnul Popa”.În continuare, voi face o scurtă diagnoză, enumerând doar câteva dintre ultimele măsuri care au agravat criza din învățământ care suferă de peste 20 de ani de mult prea multe schimbări dictate de interese politice.
1. Legea manualului și Editura unică
În ultimul an, domnule ministru, atât dumneavoastră, cât și colegii dumneavoastră ați atacat constant principiul concurenței și al pieței libere a editurilor din România prin impunerea abuzivă a unei Legi a Manualului, care nu face altceva decât să releve incompetența și lipsa capacității Ministerului Educației de a avea un calendar finalizat cu cel puţin un an înainte de a organiza licitații eficiente, transparente și corecte. Ați încercat să induceți opinia publică în eroare prin utilizarea sintagmei ,,mafia manualelor, blamând editurile şi atacând piața concurențială. Dar de ce nu le spuneți cetățenilor de bună-credință că aproape 90% dintre contestațiile făcute de edituri (cauzele întârzierilor manualelor pe băncile școlilor) au fost soluționate de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor în favoarea editurilor? Mizați pe înființarea Societății pe Acțiuni a Editurii Didactice și Pedagogice, însă, Legea Manualului care va intra în curând, în circuit legislativ de la Camera Deputaţilor, nu are alt scop decât să monopolizeze informația, alterând calitatea actul educațional prin uniformizare și imposibilitatea oferirii unei palete largi de manuale raportate la specificul și nivelul de dezvoltare cognitiv şi psio-emoțional al elevilor .Cum se va reuși să se editeze 255 de titluri şi să se tipărească 4,3 milioane de manuale necesare în sistem, de o singura editură, care deține doar 5 % din piața manualelor? Este evident că în septembrie copiii de clasa a VI-a nu vor avea manuale pe bănci, și probabil va urma Compendiul numărul 2. Uniunea Editorilor Europeni a tras un semnal de alarmă încă de anul trecut printr-un mesaj de delimitare şi condamnare a acestei inițiative abuzive! În Comisia de învăţământ ,USR a votat împotriva înființării Editurii Unice!
 2. Comasarea unităților de învățământ
În programul de guvernare vorbiți de construirea a noi unități școlare , însă, informațiile din spațiul public şi din sistem susțin că urmează să comasați un număr de școli din România, pe motivul ,,nesustenabilității financiare”. Ceea ce este cu adevărat grav este că nu ați reușit nici până astăzi să veniți cu un răspuns la întrebarea ,,ce vom face cu elevii care nu vor mai avea pe raza localității lor o unitate școlară?”, ,,cum vom asigura legalitatea acestei măsuri în contextul în care Constituția la art. 32 vorbește despre accesul neîngrădit la educație al copiilor?”. Educația este un drept al fiecărui copil, nu o afacere pe care dumneavoastră să o puteți evalua ca fiind profitabilă sau nu!
3. Bacalaureatul ilegal , o premieră națională în România
În perioada 12-22 februarie, s-au derulat probele de competente lingvistice și digitale din cadrul examenului de bacalaureat translatat fără o bază legală, în premieră națională, fără respectarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 – articolele 77 și 78. Elevii claselor a XII-a au fost evaluați, deși ei nu au încă situația școlară încheiată! Doar cei care au promovat se pot prezenta legal la probele anticipate ale examenului de bacalaureat a cărui metodologie de organizare și calendar, în orice țară europeană care își respecta cetățenii, este stabilit cu cel puțin câțiva ani înainte, la începutul ciclului liceal de studii. Însă, în România totul e răsturnat și încurcat, de la legile justiției, la legea bugetului care a acordat Educației cel mai mic procent din PIB din Europa (2,9%), până la Codul fiscal şi Legea salarizării care a plasat din nou profesorii la baza grilei, ca pe niște paria ai societății ! Nu mai vorbim de lipsa modificărilor legislative necesare pentru organizarea responsabilă a unui examen de bacalaureat sau a unui concurs pentru directori!Tot la puncte slabe nu putem să nu amintim, chiar şi după o lună de mandat, lipsa intenționată a precizărilor privind plata cadrelor didactice din comisiile de organizare și evaluare a Examenului de Bacalaureat la recentele pseudo-probe de competențe, dat fiind că simpla prezență a elevilor presupune promovarea, cât şi pentru examenul pentru Evaluarea Națională, cls. VIII-a, pentru simulările care încep azi sau cele prevăzute pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Profesorii corectori merită respectul societății şi ar trebui să fie remunerați pentru activitățile suplimentare la fișa postului în cadrul acestor verificări naționale! Fără profesori respectați și bine pregătiți pe tot parcursul vieții, nu vom obține nici scăderea abandonului școlar şi nici o rata a promovabilității satisfăcătoare la Evaluarea Națională care ar trebui, domnule ministru să aibă un prag de reușită, pentru a nu mai avea elevi sub nota 5 care intră în ciclul liceal.Dacă vom privi cu toții obiectiv, primul an de guvernare PSD-ALDE a înrăutățit situația din educație, lipsa unei viziuni strategice, nerespectarea promisiunilor din programul de guvernare, măsurile populiste și lipsite de eficiență și de responsabilitate, continua subjugare a instituțiilor școlare sub sfera politicului debusolând constant sistemul, pentru că, nu-i așa? totul trebuie să fie unic şi controlat!În concluzie, ,,educația, încotro?” rămâne o întrebare retorică cu un gust din ce în ce mai amar pentru toți beneficiarii sistemului educaţional: elevi, profesori și părinți.
Soluția pe care USR o propune este aceasta: Clientelismul politic nu are ce căuta în sistemul de învățământ. Educația nu trebuie sa aibă culoare politică. Nu totul trebuie să fie unic și controlat!USR vă cere să asigurați de urgență următoarele: infrastructura școlară care să respecte normele sanitare și de siguranță pentru copiii noștri, profesori competenți şi responsabili prin formare inițială și continuă de calitate, educație pentru sănătate şi reproducere în școli (suntem primii în Europa cu peste 9200 de mame minore), digitalizarea actului educațional și susținerea învățării a cel puțin 2 limbi străine în planurile-cadru pentru liceu, şi nu în ultimul rând, corelarea imperios necesară a sistemului cu realitățile socio-economice impuse de globalizarea şi informatizarea pieței muncii secolului XXI.Vrem să avem o țară educată și europeană, din care să nu ne mai dorim să emigrăm!”
Comentarii