01 sept.

Din 11 septembrie ne așteaptă un an școlar dificil

De ce avem o criză în educație ? Răspunsul este simplu pentru că avem un ministru pericol public! Din 11 septembrie ne așteaptă un an școlar dificil. Avem un ministru de tip kalasnikov care impune aberații manageriale în sistemul naţional de învăţâmânt, ignorând toate protestele venite din partea experților din educație, a opoziției, a societății civile, dar și a beneficiarilor direcți, precum Consiliul Național al Elevilor și al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar.

Să ne reamintim propunerile ministrului Educaţiei, Liviu Pop, din ultimile săptămâni, adevărate catastrofe educațional-manageriale:
A. Un manual de sport pentru clasa a V-a, tipărit cu prioritate, în timp ce manualele pentru celelalte discipline vor apărea din ” durerile facerii” doar peste 2 luni de zile. Ca bonus vom avea 40 de manuale de pregătire sportivă în premieră națională de la tenis de masă, la fotbal sau ski fond. Îi reamintesc domnului ministru că sportul înseamnă mișcare în aer liber sau în săli de sport bine echipate. Banii dați pe maculatură trebuiau investiți în echipament sportiv, absent în școlile sărace.
B. Demiterea a 13 inspectori generali școlari, vineri seara, printr-un fax, fără un preaviz prealabil. Decizie ce se va întoarce ca un bumerang împotriva ministrului, cei care erau instalați în funcție în urma concursului pe post îl vor acționa în judecată.
C. Cireașa de pe tort o reprezintă tipărirea în doar 2 luni a unui ” îndrumar”, menit să îndeplinească rolul de manual universal pentru toate materiile din clasa a V-a.
Din nou bani aruncați pe fereastră!
Mă văd nevoită, în calitate de deputat, membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaților, să condamn cu fermitate incompetența managerială și propunerile aberante pe care ministrul Educației le face în ciuda contestațiilor şi scrisorii deschise pe care am înaintat-o în luna august, prin care semnalam inutilitatea manualelor de sport și cheltuirea ineficientă a banilor publici alocaţi sistemului educațional.
În plus, ideea promovată de domnul ministru, Liviu Marian Pop, dar și de premierul Mihai Tudose, de a avea un manual unic, cu un monopol deținut de o singură editură, denota practici comuniste care nu promovează concurența sau creșterea calității manualelor. Aceste manuale alternative, apărute după anul 2000, trebuie să respecte programa în vigoare. E adevărat că trebuie să evităm inflația de manuale, dar nici nu ne putem întoarce la practici retrograde pe care le vrem uitate. Orice exces trebuie condamnat! Dacă am avea 3 manuale de calitate cu abordări și strategii diferite, elevii și profesorii nu ar avea decât de câștigat prin creșterea calității actului educațional.
Reamintesc domnului ministru faptul că înainte de a lua decizii sau de a lansa propuneri bombă în spațiul public, orice om politic are datoria de a dezbate, de a se consulta cu prestatorii și beneficiarii actului educațional.
În concluzie, condamn cu fermitate managementul incompetent, nedemocratic și mai ales politizarea care persistă la toate nivelurile din sistemul de învățământ. Elevii, profesorii și părinții așteaptă cu totul altceva din partea ministerului.
În calitate de profesor titular, cu o experiență de 23 de ani în sistem, de profesor metodist și membru în Comisia națională de curriculum, dar și de deputat USR, vă solicit să aveți în vedere următoarele aspecte:
1. Îmbunătățirea infrastructurii din școli, prin dotări corespunzătoare la nivelul unităților școlare, fie că vorbim de calculatoare, manuale sau de obţinerea avizelor sanitare sau ISU;
2. Reforma programelor trebuie să continue în concordanță cu realitățile actuale. Să continuăm să dezvoltăm un învățământ centrat pe competențe și nu pe memorarea cunoștințelor. Spre exemplu, Religia, ca obiect de studiu la nivel liceal, este irelevantă, locul ei este în liceele teologice;
3. Digitalizarea sistemului de învățământ trebuie să devină o prioritate și să fie corelată cu perfecționarea resursei umane existente;
4. Perfecționarea continuă a cadrelor didactice cu finanțare de la buget, conform legii nr. 1/ 2011, cu accent pe strategii didactice și metode de predare-învățare –evaluare, dar și introducerea masteratului didactic în formarea inițială;
5. Dezvoltarea unei rețele de specialiști în consiliere și orientare profesională în școli;
6. Revalorizarea școlilor profesionale printr-o campanie de promovare eficientă în parteneriat cu mediul de afaceri și școli care pot promova învățământul profesional dual;
7. Bacalaureatul diferențiat mult mai clar, structurat pe profiluri și filiere (real, uman, tehnologic-profesional);
8. Finanțarea adecvată a programului „Școală după Școală”;
9. Reducerea abandonului școlar prin programe coerente pe termen scurt și lung; o pârghie în acest sens o poate reprezenta eficientizarea și extinderea la nivel național a programului „O masa caldă în școli” care poate înlocui cu succes vechiul program „Laptele și cornul”;
10.Introducerea educației pentru sănătate în școli măcar o dată pe un ciclu de studiu.

Comentarii