07 apr.

Perfecţionarea pregătirii profesionale reprezintă un drept şi o obligaţie a cadrelor didactice

Perfecţionarea pregătirii profesionale reprezintă un drept şi o obligaţie a cadrelor didactice, fapt stipulat de prevederile art. 111 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; cheltuielile aferente formării continue a personalului didactic se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.
În prezent această prevedere nu este operabilă, chiar dacă Registrul naţional al programelor de formare continuă acreditate a fost actualizat în luna februarie a acestui an şi conţine 656 de oferte de programe, costurile acestor cursuri sunt plătite în continuare de către cadrele didactice din bugetul propriu .
Având în vedere faptul că profesorii sunt privaţi de acest drept al perfecţionării gratuite am adresat o interpelare pe această temă ministrului Educaţiei Naţionale vis-a-vis de măsurile dispuse pentru remedierea modului preferenţial de aplicare a prevederilor legale.

Comentarii