29 mart.

Invăţământul profesional dual – o alternative pentru criza forţei de muncă

Vineri, 31 martie 2017, începând cu ora 9.00, la sediul Primăriei din Bistriţa (Piaţa Centrală, nr. 6 ), va avea loc o dezbatere cu tema: „Invăţământul profesional dual – o alternative pentru criza forţei de muncă”, organizată de doamna deputat Cristina Iurişniţi, având ca punct de plecare premisele Ordinului de Ministru Nr. 6155/2016 privind derularea Programului Naţional „2017 – anul învăţământului profesional şi tehnic în România” şi Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.

Dezbaterea are ca obiectiv promovarea învăţământului dual şi revalorizarea școlilor profesionale prin acțiuni de informare-dezbatere pe tema învățământului tehnic şi va reuni la aceeaşi masă operatorii economici, şcolile cu profil tehnologic, autoritățile locale şi factorii politici decidenţi
Pentru Uniunea Slavaţi România valorificarea acestui tip de învăţământ reprezintă o direcţie importantă a politicilor educaţionale promovate, politici ce au ca scop final creşterea calităţii sistemului de educaţie din ţara noastră.

Comentarii